Τυπικό-Ακολουθίες
-Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
3
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Οι ακολουθίες έχουν αναρτηθεί στην νέα μας ιστοσελίδα
στην Περιοχή Μελών.

Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως