Κείμενα-ΑκούσματαΤριώδιοΧαιρετισμοί Παναγίας
1. Ύμνος άπας ηττάται...
Εκφώνησις υπό του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
2143  
2. Την Ωραιότητα...
Ο ήχος είναι Τρίτος.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
2717  
3. Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...
Αυτόμελον Κοντάκιον, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί μέ Άρχ. Πρωτοψάλτην τον κ. Λ. Αστέρη και Άρχ. Λαμπαδάριον τον κ. Βασ. Εμμανουηλίδην.
2035  
4. Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Λεων. Αστέρης.
2119  
5. Άγγελος πρωτοστάτης...
Εκφώνησις υπό του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
2226  
6. Αλληλούϊα...
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Λεων. Αστέρης.
2349  
7. Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Λεων. Αστέρης.
2411  
8. Ω πανύμνητε Μήτερ...
Εκφώνησις υπό του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
2159  
9. Αλληλούϊα...
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
2108  
10. Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε... 
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
2289  
11. Ευλογητός ο Θεός ημών...
Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε...
Εκφωνήσεις υπό του αειμνήστου πρωτοπρεσβ. Παναγιώτου Τσινάρα και της Α.Θ.Π. του Οικ. Πατριάρχου κυρού Δημητρίου του Α΄.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
2504  
12. Αλληλούϊα...
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
2325  
13. Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...
Αυτόμελον Κοντάκιον, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί μέ Άρχ. Πρωτοψάλτην τον κ. Λ. Αστέρη και Άρχ. Λαμπαδάριον τον κ. Βασ. Εμμανουηλίδην.
2249  
14. Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
2653  
15. Στώμεν ευλαβώς...
Δόξα... Η περιστερά...
Και νυν... Φείσαι ο Θεός...
Τροπάρια της θ΄ ωδής του Κανόνος της Θεοτόκου.
Ψάλλουν οι Αρχ. Δομέστικοι της Μ.τ.Χ.Ε.
2459  
16. Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...
Κοντάκιον δίχορον εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης και ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
2373  
17. Νέαν έδειξε κτίσιν...
Ξένον τόκον ιδόντες...
Εκφωνήσεις υπό του Οικ. Πατριάρχου κυρού Δημητρίου του Α΄.
Τα Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε... Αλληλούια... αποδίδει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
2422  
18. Ίνα κράζω σοι...
Από το Αυτόμελον Κοντάκιον Τη Υπερμάχω...
αργοσύντομον μέλος εις ήχον πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
2422  
19. Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...
Αυτόμελον Κοντάκιον, αργοσύντομον μέλος εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
2905  
20. Ανοίξω το στόμα μου...
Α΄ Ωδής του Κανόνος εις ήχον δ΄.
Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης και ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
3395  
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως