Κείμενα-ΑκούσματαΤριώδιοΚυριακή Τελώνου & Φαρισαίου
1. Ως εν ηπείρω πεζεύσας...
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ της Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου (και Τυρινής), υπό Άρχοντος Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου, εις ήχον πλ.β΄.
   
2. Παντοκράτωρ Κύριε...
Δοξαστικόν εσπερινού Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου εις ήχον πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
12817  
3. Παντοκράτωρ Κύριε... άλλη εκτέλεση
Δοξαστικόν εσπερινού Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου εις ήχον πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2579  
4. Ταις εξ έργων καυχήσεσι...
Δοξαστικόν των αίνων Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου εις ήχον πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
3475  
5. Ταις εξ έργων καυχήσεσι... άλλη εκτέλεση
Δοξαστικόν των αίνων Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου εις ήχον πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2991  
6. Ως εν ηπείρω πεζεύσας...
Ειρμός α΄ Ωδής των Καταβασιών Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου και Κυριακής της Τυρινής, εις ήχον πλ.β΄. Ψάλλει ο Θρ. Στανίτσας, Άρχ. Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε
3574  
7. Δροσοβόλων μεν την κάμινον...
Ειρμός ζ΄ Ωδής των Καταβασιών Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου και Κυριακής της Τυρινής, εις ήχον πλ.β΄. Ψάλλει ο Θρ. Στανίτσας, Άρχ. Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε
2551  
8. Αμέτρητα σοι πταίσας... Νηστείας εναρξάμενοι...
Στιχηρά Προσόμοια εις ήχον πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970
2473  
9. Μη προσευξώμεθα...
Ιδιόμελον εις ήχον α΄. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
4487  
10. Φαρισαίος κενοδοξία...
Ιδιόμελον εις ήχον α΄. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
3072  
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως