Κείμενα-ΑκούσματαΤριώδιοΔ' Κυριακή Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος)
1. Ιατρεύσας εμέ...
Τροπάριον της ά Ωδής του Κανόνος Δ΄ Κυριακής των Νηστειών εις ήχον πλ. α΄.
Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων - 13. Mαρτίου 1972.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως κ. Χαρ. Ταλιαδώρος
2835  
2. Πάτερ Ιωάννη όσιε...
Προσόμοιον του Εεσπερινού Δ΄ Κυριακής των Νηστειών εις ήχον πλ. δ΄.
Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων - 13. Mαρτίου 1972.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως κ. Χαρ. Ταλιαδώρος.
2973  
3. Δεύτε εργασώμεθα...
Δοξαστικόν Δ΄ Κυριακής των Νηστειών εις ήχον α΄.
Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων - 13. Mαρτίου 1972.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως κ. Χαρ. Ταλιαδώρος.
3452  
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως