Κείμενα-ΑκούσματαΤριώδιοΚυριακή των Βαΐων
1. Ώφθησαν αι πηγαί της αβύσσου...
Ειρμός α΄ Ωδής του Κανόνος Κυριακής των Βαΐων εις ήχον δ΄. Μέλος αργόν.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
(Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός - 28.04.2002).
4193  
2. Νάουσαν ακρότομον...
Ειρμός γ΄ Ωδής του Κανόνος Κυριακής των Βαΐων εις ήχον δ΄. Μέλος αργόν.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ιωάννης Χαριατίδης.
(Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός - 28.04.2002).
2976  
3. Την Σιών επ' όρους ανάβηθι...
Ειρμός ε΄ Ωδής του Κανόνος Κυριακής των Βαΐων εις ήχον δ΄. Μέλος αργόν.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
(Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός - 28.04.2002).
2636  
4. Ο διασώσας εν πυρί...
Ειρμός ζ΄ Ωδής του Κανόνος Κυριακής των Βαΐων εις ήχον δ΄. Μέλος αργόν.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
(Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός - 28.04.2002).
2394  
5. Πάσα πνοή...
Ο πλείστος όχλος Κύριε...
Εξέλθετε έθνη...
Πασαπνοάριον και Ιδιόμελα Αίνων Κυριακής των Βαΐων εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
3981  
6. Προ εξ ημερών του Πάσχα...
Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής των Βαΐων εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
3483  
7. Επί φίλω σου Χριστέ...
Ο επί θρόνου Χερουβίμ...
Καθίσματα του Όρθρου Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον δ΄ και πλ.δ΄ αντίστοιχα.
2517  
8. Δόξα...
Σήμερον ο Χριστός...
Ελέησον με ο Θεός...
Σήμερον η χάρις...
Μετά τον Ν΄ Ψαλμόν, εις ήχον β΄ και πλ.β΄ αντίστοιχα.
3041  
9. Ώφθησαν αι πηγαί...
Την Σιών επ' όρους...
Ο διασώσας εν πυρί...
α΄, ε΄ και ζ΄ Ωδαί Καταβασιών Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον δ΄. Ποίημα Κοσμά Μοναχού.
2904  
10. Θεός Κύριος...
Έθνη ίνα τι εφρυάξατε;...
Ούτος ο Θεός...
Ειρμός και Τροπάρια της θ΄ Ωδής του Κανόνος της εορτής, εις ήχον δ΄.
2887  
11. Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν...
Καταβασία. Ειρμός της θ΄ Ωδής του Κανόνος της εορτής, εις ήχον δ΄.
2954  
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως