Κείμενα-ΑκούσματαΤριώδιοΒ' Κυριακή Νηστειών (Γρηγορίου του Παλαμά)
1. Χαλινούς αποπτύσας...
ΑΡΓΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ - Ιακώβου Πρωτοψάλτου εις ήχον πλ.δ΄.
   
2. Αμέτρητα σοι πταίσας...
Νηστείας εναρξάμενοι...
Στιχηρά Προσόμοια εις ήχον πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2862  
3. Χαλινούς αποπτύσας...
Αργόν Ιδιόμελον εις ήχον πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970
2814  
4. Την μακαρίαν εν κόσμω...
Στιχηρόν του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά εις ήχον α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2740  
5. Τοις εν σκότει αμαρτημάτων...
Δοξαστικόν αίνων Β΄ Κυριακής των Νηστειών εις ήχον πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
3530  
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως