Κείμενα-ΑκούσματαΤριώδιοΑ' Κυριακή Νηστειών (Ορθοδοξίας)
1. Η χάρις επέλαμψε...
Δοξαστικόν του Εσπερινού Κυριακής της Ορθοδοξίας εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας κατά τον Εσπερινόν της Εορτής εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, εν έτει 1963.
2647  
2. Οι εξ ασεβείας...
Δοξαστικόν των Αποστίχων του Εσπερινού Κυριακής της Ορθοδοξίας εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Νικ. Δανιηλίδης κατά τον Εσπερινόν της Εορτής εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, εν έτει 1963.
2384  
3. Θαλάσσης το ερυθραίον...
Καταβασίαι Κυριακής της Ορθοδοξίας ( Ωδαί α΄, ε΄, ζ΄) εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
3280  
4. Λίθος aχειρότμητος...
Θ΄ Ωδή των Καταβασιών Κυριακής της Ορθοδοξίας εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2602  
5. Εν σοι νυν αγάλλεται...
Σαρκός το εκτύπωμα...Στιχηρά αίνων Κυριακής της Ορθοδοξίας εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2679  
6. Ημέρα χαρμόσυνος...
Στιχηρόν των αίνων Κυριακής της Ορθοδοξίας εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Νικ. Δανιηλίδης κατά τον Όρθρον της Εορτής εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, εν έτει 1963.
2478  
7. Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας...
Δοξαστικόν των Αίνων Κυριακής της Ορθοδοξίας εις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας κατά τον Όρθρον της Εορτής εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, εν έτει 1963.
2737  
8. Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας...
Δοξαστικόν των Αίνων Κυριακής της Ορθοδοξίας εις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας κατά τον Όρθρον της Εορτής , εν έτει 1968.
2598  
9. Λίθος αχειρότμητος...
Ειρμός θ΄ Ωδής των Καταβασιών της Κυριακής της Ορθοδοξίας εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Θρ. Στανίτσας, Άρχ. Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε (1963).
2424  
10. Δεύτε εκκαθάρωμεν...
Στιχηρόν Ιδιόμελον εις ήχον πλ.δ΄.
Φανάριον - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959 
Νικ. Δανιηλίδης (Α΄Δομέστικος) - Θρασ. Στανίτσας (Αρχ. Λαμπαδάριος)
2788  
11. Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας...
Δοξαστικόν των Αίνων Κυριακής της Ορθοδοξίας εις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης κατά τον Όρθρον της Εορτής εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, εν έτει 2003.
3011  
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως