Πληροφορίες

Ο της ψυχής ραθυμία... Ιδιόμελον των Αίνων του Όρθρου Μ. Τρίτης εις ήχον β΄.  Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.