Πληροφορίες

Εν ταις λαμπρότησι... Ιδιόμελον των Αίνων του Όρθρου Μ. Τρίτης εις ήχον α΄.  Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.