Πληροφορίες

Ερχόμενος ο Κύριος... Ιδιόμελον των Αίνων του Όρθρου Μ. Δευτέρας εις ήχον α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.