Πληροφορίες

Ευφραίνεσθε Δίκαοι... Ιδιόμελον των αίνων της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον δ΄.