Πληροφορίες

Επεσκέψατο ημάς... Εξαποστειλάριον της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον γ΄.