Πληροφορίες

Νεηγενές, Μάγων λεγόντων...  Μεγαλυνάριον της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον α΄.