Πληροφορίες

Μεγάλυνον ψυχή μου...  Μεγαλυνάριον της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον α΄.