Πληροφορίες

Μη προσευξώμεθα...
Ιδιόμελον εις ήχον α΄. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ