Πληροφορίες

Τε ρι ρεμ... - Κράτημα Πέτρου Πελοποννησίου εις ήχον πλ.α΄. Ψάλλει η χορωδία του CMK υπό την χοραρχίαν του αειμνήστου Γεωργίου Τσαούση