Αρθρογραφία

π. Ιωάννης Ρωμανίδης
(1927 - 2001)

Με άλγος ψυχής επληροφορήθημεν την εις Κύριον εκδημίαν, επελθούσαν την Πέμπτην 1ην Νοεμβρίου 2001, του αειμνήστου πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Ρωμανίδου του και ομοτίμου καθηγητού του εν Θεσσαλονίκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.Η κηδεία αυτού εψάλη την Τρίτην 6ην Νοεμβρίου 2001 και περί ώραν 14.30 εν τω Ιερώ Μητροπολιτικώ Ναώ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών.

Ο εκλιπών υπήρξεν είς εκ των μεγίστων θεολόγων της καθ’ ημάς Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας κατά τον παριππεύσαντα αιώνα.

Συνέβαλεν όσον ουδείς άλλος εις τόν επανευαγγελισμόν της τε «ακαδημαϊκής θεολογίας» και μή, εις την Παράδοσιν των Ρωμαίων Πατέρων της Εκκλησίας ήτις ταυτίζεται με την βιβλικήν θεολογίαν!.     

Ως δεινός ερευνητής της Ιστορίας του ευσεβούς ημών Γένους των Ρωμαίων με το περισπούδαστον έργον του, «Ρωμαιοσύνη-Ρωμανία-Ρούμελη» έδωσε την χαριστικήν βολήν εις τους πάσης φύσεως Νεογραικούς και Γραικύλους που προ και μετά την Άλωσιν καθώς και εις τους Νεωτέρους χρόνους (Επανάστασις του 1821 μέχρι καί σήμερον)απεργάζωνται την πνευματικήν δουλείαν εις τους εκτός Ρωμηοσύνης ποικιλωνύμους εχθρούς...

Ως γνήσιος Καππαδόκης - γόνος οικογενείας εκ της Αραβησσού ήτις ανέδειξεν δύο αυτοκράτορας, τον Μαυρίκιον και τον γενναίον Ρωμανόν  Δ΄ τον Διογένη – υπερηγάπα την καθ’ ημάς Μουσικήν Παράδοσιν ιδιαιτέρως δε τα «Κρατήματα» εις πάσαν δε συνάντησιν του μεθ’ημών ηξίου μετ’ επιτάσεως να ψάλλωνται ταύτα εις διαφόρους ήχους προς ψυχικήν τέρψιν και πνευματικήν ωφέλειαν.

Ο «εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» συλλυπείται εκ μέσης καρδίας την οικογένειαν του αποιχουμένου δεόμενος παρά του Ζωοδότου Χριστού ανάπαυσιν της ψυχής αυτου εν χώρα ζώντων όπου ηχεί ο των εορταζόντων ηχος ο ακατάπαυστος μετά των «τερρερισμάτων» των Αγγέλων!..

Η μνήμη αυτού είη αιωνία!

Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας
Πρόεδρος του «εν ΑθήναιςC.M.K.»

Τα περισπούδαστα έργα του μακαριστού π.Ιωάννου Ρωμανίδου ευρίσκονται μεταξύ άλλων εις την Ιστοσελίδα www.romanity.org.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και η διεύθυνσις της ιστοσελίδος μας, αφιεροί το παρόν Αναστάσιμον "ΚΡΑΤΗΜΑ" εις μνήμην του προσφάτως αποδημήσαντος εις Κύριον π. Ιωάννου Ρωμανίδου, ούτινος η εξόδιος Ακολουθία εψάλη την 6ην Νοεμβρίου 2001 εν τω Ιερώ Μητροπολιτικώ Ναώ Αθηνών του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητρ. Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονος και συγχοροστατούντων αυτώ του Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, του και εκπροσωπήσαντος την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλον και του Σεβ. Μητρ. Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγενίου. Το πένθος της Εκκλησίας έφερεν ο Σεβ. Μητρ. Σερβίων και Κοζάνης κ. Αμβρόσιος. Κατά την Ιεράν Ακολουθίαν έψαλλεν η χορωδία του Συλλόγου μας υπό την χοραρχίαν του Άρχ. Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου. Δεόμεθα παρά Χριστού ανάπαυσιν της ψυχής αυτού και κούφην την καλύψασαν Αττικήν γην!!!

1. Τε ρι ρεμ... - Κράτημα Πέτρου Πελοποννησίου
2525  

Με συγκίνηση ελάβαμε από τον WEBMASTER της Ιστοσελίδος www.romanity.org εκλεκτό φίλο του Συλλόγου και της Ιστοσελίδος μαςκ. Γεώργιον Γεωργάτον εκ των στενών συνεργατών του αειμνήστου π.Ιωάννου Ρωμανίδου, το κατωτέρω ηλεκτρονικόν μήνυμα το οποίον και δημοσιεύομεν αυτούσιον!

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε την χαρά μου μόλις σας είδα να "γεμίζετε" την Μητρόπολη με την χορωδία σας. Η Μεγαλοπρέπεια που προσδώσατε στην νεκρώσιμη ακολουθία του π. Ιωάννου ήταν κάτι που το άξιζε. Με συγκίνησε και το γεγονός πως τον συνόδευσε Ρωμαίος ψάλτης μέχρι την στιγμή που τον σκέπασε το χώμα. Μέχρι το τέρμα.

Σας ευχαριστώ, καθώς και όλα τα μέλη της χορωδίας σας, εκ καρδίας! Γιώργος Γεωργάτος»

Δεν υπάρχουν άρθρα
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως