ΨαλτικήΨάλτες Κων/πόλεωςΚων/λίτες ψάλτες
Νικόλαος Νικολαΐδης

ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
και
Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού
Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης

1. Βιογραφικόν σημείωμα - Υπό π. Σεραφείμ Φαράσογλου, ιερατικού προϊσταμένου του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Περιστερίου - Παλαιός.
2461  
2. Την Ωραιότητα... Εις ήχον γ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αρχ, Κων/πόλεως κ. Νικόλαος Νικολαΐδης.
2819  
3. Εξέστη τα σύμπαντα... Άπας γηγενής... Τροπάρια εκ του Κανόνος του Ακαθίστου Ύμνου εις ήχον δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αρχ, Κων/πόλεως κ. Νικόλαος Νικολαΐδης.
2585  
4. Οι τα Χερουβίμ μυστικώς... Χερουβικόν εις ήχον βαρύν. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αρχ, Κων/πόλεως κ. Νικόλαος Νικολαΐδης. Ζωντανή ηχογράφησις - Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης.
2708  
5. Πατέρα Υιόν... Άξιόν εστιν... Λειτουργικά εις ήχον α΄ εις τα Φινλανδική γλώσσα. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αρχ, Κων/πόλεως κ. Νικόλαος Νικολαΐδης. Σύνθεσις/κείμενα του ιδίου.
2460  
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως