Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ 2019
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
8η Ιουνίου 2019 Σάββατο
3
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ
8η Ιουνίου 2019 Σάββατο
4
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ἦχος πλ.β’
Κυριακῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἐν Νικαίᾳ πρώτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἑορτάζομεν, τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων.
9η Ιουνίου 2019 Κυριακή
5
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ἦχος πλ.β’
Κυριακῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἐν Νικαίᾳ πρώτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἑορτάζομεν, τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων.
10η Ιουνίου 2019 Δευτέρα
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΡΙΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα.
10η Ιουνίου 2019 Δευτέρα
7
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΡΙΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Λουκᾶ τοῦ νέου, τοῦ ἰατροῦ καὶ ὁμολογητοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας, τοῦ Ῥώσου, ἐν ἔτει 1961 ἐν εἰρήνῃ τελειωθέντος.
11η Ιουνίου 2019 Τρίτη
8
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα.
11η Ιουνίου 2019 Τρίτη
9
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Λουκᾶ τοῦ νέου, τοῦ ἰατροῦ καὶ ὁμολογητοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας, τοῦ Ῥώσου, ἐν ἔτει 1961 ἐν εἰρήνῃ τελειωθέντος.
13η Ιουνίου 2019 Πέμπτη
10
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
14η Ιουνίου 2019 Παρασκευή
11
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
14η Ιουνίου 2019 Παρασκευή
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Ζ’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΗΤΟΙ ΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
15η Ιουνίου 2019 Σάββατο
13
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Ζ’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΗΤΟΙ ΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
15η Ιουνίου 2019 Σάββατο
14
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.
16η Ιουνίου 2019 Κυριακή
15
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.
16η Ιουνίου 2019 Κυριακή
16
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ
Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.
17η Ιουνίου 2019 Δευτέρα
17
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ
αὐτὸ τὸ πανάγιον, καὶ ζωοποιόν, καὶ παντοδύναμον ἑορτάζομεν Πνεῦμα, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν, τὸ Ὁμότιμον, καὶ Ὁμοούσιον, καὶ Ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ.
18η Ιουνίου 2019 Τρίτη
18
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰούδα τοῦ Ἀδελφοθέου.
19η Ιουνίου 2019 Τετάρτη
19
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰούδα τοῦ Ἀδελφοθέου.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως