Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ 2019
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
11η Μαρτίου 2019 Δευτέρα
3
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ
13η Απριλίου 2019 Σάββατο
4
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
13η Απριλίου 2019 Σάββατο
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ῏ Ηχος Πλ. Α´
Τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.
14η Απριλίου 2019 Κυριακή
6
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ῏ Ηχος Πλ. Α´
Τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.
14η Απριλίου 2019 Κυριακή
7
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ε' ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
17η Απριλίου 2019 Τετάρτη
8
ΟΡΘΡΟΣ
17η Απριλίου 2019 Τετάρτη
19η Απριλίου 2019 Παρασκευή

9
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α ΩΡΑΣ
ς ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
17η Απριλίου 2019 Τετάρτη
19η Απριλίου 2019 Παρασκευή

10
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ ΩΡΑΣ
ς ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
17η Απριλίου 2019 Τετάρτη
11
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΤ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
10η Απριλίου 2019 Τετάρτη
12η Απριλίου 2019 Παρασκευή
17η Απριλίου 2019 Τετάρτη
19η Απριλίου 2019 Παρασκευή

12
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ ΩΡΑΣ
Ε, ΣΤ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
17η Απριλίου 2019 Τετάρτη
13
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων Δώρων
19η Απριλίου 2019 Παρασκευή
14
ΟΡΘΡΟΣ
19η Απριλίου 2019 Παρασκευή
15
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
19η Απριλίου 2019 Παρασκευή
16
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων Δώρων
19η Απριλίου 2019 Παρασκευή
17
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
20η Απριλίου 2019 Σάββατο
18
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων
Τοῦ Ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου τοῦ τετραημέρου.
20η Απριλίου 2019 Σάββατο
19
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
21η Απριλίου 2019 Κυριακή
20
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
21η Απριλίου 2019 Κυριακή
21
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΒΑΪΩΝ
21η Απριλίου 2019 Κυριακή
22
ΟΡΘΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΝΥΜΦΙΟΣ
22η Απριλίου 2019 Δευτέρα
23
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
22η Απριλίου 2019 Δευτέρα
24
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
22η Απριλίου 2019 Δευτέρα
25
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
22η Απριλίου 2019 Δευτέρα
26
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
22η Απριλίου 2019 Δευτέρα
27
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων Δώρων
22η Απριλίου 2019 Δευτέρα
28
ΟΡΘΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ ΝΥΜΦΙΟΣ
23η Απριλίου 2019 Τρίτη
29
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
23η Απριλίου 2019 Τρίτη
30
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
23η Απριλίου 2019 Τρίτη
31
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
23η Απριλίου 2019 Τρίτη
32
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
23η Απριλίου 2019 Τρίτη
33
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων Δώρων
23η Απριλίου 2019 Τρίτη
34
ΟΡΘΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ ΝΥΜΦΙΟΣ
24η Απριλίου 2019 Τετάρτη
35
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
24η Απριλίου 2019 Τετάρτη
36
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
24η Απριλίου 2019 Τετάρτη
37
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
24η Απριλίου 2019 Τετάρτη
38
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ ΩΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
24η Απριλίου 2019 Τετάρτη
39
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων Δώρων
24η Απριλίου 2019 Τετάρτη
ή
25η Απριλίου 2019 Πέμπτη

40
ΟΡΘΡΟΣ
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρά τινα ἑορτάζειν, τὸν ἱερὸν Νιπτῆρα, τὸν μυστικὸν Δεῖπνον (δηλαδὴ τὴν παράδοσιν τῶν καθ' ἡμᾶς φρικτῶν Μυστηρίων), τὴν ὑπερφυᾶ Προσευχήν, καὶ τὴν Προδοσίαν αὐτήν.
25η Απριλίου 2019 Πέμπτη
41
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
25η Απριλίου 2019 Πέμπτη
42
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ
26η Απριλίου 2019 Παρασκευή
43
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ
26η Απριλίου 2019 Παρασκευή
44
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ
26η Απριλίου 2019 Παρασκευή
45
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ
27η Απριλίου 2019 Σάββατο
46
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
28η Απριλίου 2019 Κυριακή
47
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΑΝΝΥΧΙΣ
28η Απριλίου 2019 Κυριακή
48
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ,ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29η Απριλίου 2019 Δευτέρα
49
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως