Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
17η Σεπτεμβρίου 2016 Σάββατο
2
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ῏Ηχος δ´
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Εὐμενίου, Ἐπισκόπου Γορτύνης, τοῦ θαυματουργοῦ.
18η Σεπτεμβρίου 2016 Κυριακή
3
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ῏Ηχος δ´
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Εὐμενίου, Ἐπισκόπου Γορτύνης, τοῦ θαυματουργοῦ.
19η Σεπτεμβρίου 2016 Δευτέρα
4
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐσταθίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ξένου καί
τοῦ Ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος Ἱλαρίωνος.
20η Σεπτεμβρίου 2016 Τρίτη
5
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐσταθίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ξένου καί
τοῦ Ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος Ἱλαρίωνος.
20η Σεπτεμβρίου 2016 Τρίτη
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Κοδράτου τοῦ ἐν τῇ Μαγνησίᾳ καί
τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωνᾶ.
21η Σεπτεμβρίου 2016 Τετάρτη
7
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Κοδράτου τοῦ ἐν τῇ Μαγνησίᾳ καί
τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωνᾶ.
21η Σεπτεμβρίου 2016 Τετάρτη
8
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φωκᾶ τοῦ θαυματουργοῦ, Ἐπισκόπου Σινώπης. († 117)
22η Σεπτεμβρίου 2016 Πέμπτη
9
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φωκᾶ τοῦ θαυματουργοῦ, Ἐπισκόπου Σινώπης. († 117)
22η Σεπτεμβρίου 2016 Πέμπτη
10
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἡ Σύλληψις τοῦ Τιμίου, Ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
23η Σεπτεμβρίου 2016 Παρασκευή
11
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἡ Σύλληψις τοῦ Τιμίου, Ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
23η Σεπτεμβρίου 2016 Παρασκευή
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Θέκλης.
Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Κυθήροις θαύματος τῆς Θεοτόκου τῆς «Μυρτιδιωτίσσης».
Τοῦ ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου.
24η Σεπτεμβρίου 2016 Σάββατο
13
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Θέκλης.
Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Κυθήροις θαύματος τῆς Θεοτόκου τῆς «Μυρτιδιωτίσσης».
Τοῦ ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου.
24η Σεπτεμβρίου 2016 Σάββατο
14
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ. α’
Τῆς Ὁσίας Εὐφροσύνης.
25η Σεπτεμβρίου 2016 Κυριακή
15
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ. α’
Τῆς Ὁσίας Εὐφροσύνης.
25η Σεπτεμβρίου 2016 Κυριακή
16
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
26η Σεπτεμβρίου 2016 Δευτέρα
17
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
29η Σεπτεμβρίου 2016 Πέμπτη
18
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου, Ἐπισκόπου τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας, τοῦ Φωτιστοῦ.
30η Σεπτεμβρίου 2016 Παρασκευή
19
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου, Ἐπισκόπου τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας, τοῦ Φωτιστοῦ.
1η Οκτωβρίου 2016 Σάββατο
20
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνανίου, ἑνὸς τῶν Ἑβδομήκοντα, καὶ
τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ.
1η Οκτωβρίου 2016 Σάββατο
21
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ.β´
Τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ, καὶ Ἰουστίνης τῆς Παρθένου.
2η Οκτωβρίου 2016 Κυριακή
22
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ.β´
Τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ, καὶ Ἰουστίνης τῆς Παρθένου.
2η Οκτωβρίου 2016 Κυριακή
23
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, Ἐπισκόπου καί πολιούχου Ἀθηνῶν.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ῥουστικοῦ καί Ἐλευθερίου.
3η Οκτωβρίου 2016 Δευτέρα
24
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, Ἐπισκόπου καί πολιούχου Ἀθηνῶν.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ῥουστικοῦ καί Ἐλευθερίου.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως