Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
7η Οκτωβρίου 2017 Σάββατο
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος α’
8η Οκτωβρίου 2017 Κυριακή
4
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος α’
14η Οκτωβρίου 2017 Σάββατο
5
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου, καὶ Κελσίου, καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ Ποιητοῦ.
14η Οκτωβρίου 2017 Σάββατο
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ΛΟΥΚΑ
Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν ἐν Νικαίᾳ τό δεύτερον συνελθόντων, κατά τῶν Εἰκονομάχων (787).
Τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Λουκιανοῦ, Πρεσβυτέρου τῆς Μεγάλης Ἀντιοχείας.
Σαβίνου Ὁσίου.
Βάρσου Ὁμολογητοῦ.
15η Οκτωβρίου 2017 Κυριακή
7
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ΛΟΥΚΑ
Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν ἐν Νικαίᾳ τό δεύτερον συνελθόντων, κατά τῶν Εἰκονομάχων (787).
Τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Λουκιανοῦ, Πρεσβυτέρου τῆς Μεγάλης Ἀντιοχείας.
Σαβίνου Ὁσίου.
Βάρσου Ὁμολογητοῦ.
17η Οκτωβρίου 2017 Τρίτη
8
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Μαρίνου Μάρτυρος τοῦ γέροντος.
18η Οκτωβρίου 2017 Τετάρτη
9
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.
Μαρίνου Μάρτυρος τοῦ γέροντος.
19η Οκτωβρίου 2017 Πέμπτη
10
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρας Ἀρτεμίου,
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου, καὶ
τῆς Ὁσίας ἡμῶν Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.
20η Οκτωβρίου 2017 Παρασκευή
11
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρας Ἀρτεμίου,
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου, καὶ
τῆς Ὁσίας ἡμῶν Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.
20η Οκτωβρίου 2017 Παρασκευή
12
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρας Ἀρτεμίου,
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου
21η Οκτωβρίου 2017 Σάββατο
13
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου.
21η Οκτωβρίου 2017 Σάββατο
14
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΛΟΥΚΑ ἦχος γ’
Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Ἰσαποστόλου Ἀβερκίου, Ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ καὶ
τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ.
22η Οκτωβρίου 2017 Κυριακή
15
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΛΟΥΚΑ ἦχος γ’
Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Ἰσαποστόλου Ἀβερκίου, Ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ καὶ
τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως