Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
7η Ιανουαρίου 2017 Σάββατο
2
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Ἦχος δ'
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
8η Ιανουαρίου 2017 Κυριακή
3
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Ἦχος δ'
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
10η Ιανουαρίου 2017 Τρίτη
4
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.
11η Ιανουαρίου 2017 Τετάρτη
5
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.
13η Ιανουαρίου 2017 Παρασκευή
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων ῾Αγίων ᾽Αββάδων.
Τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Πλάτωνος, Ἐπισκόπου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας καί
τῶν σύν αὐτῷ Πρεσβυτέρων Μιχαήλ καί Νικολάου.
14η Ιανουαρίου 2017 Σάββατο
7
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων ῾Αγίων ᾽Αββάδων.
Τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Πλάτωνος, Ἐπισκόπου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας καί
τῶν σύν αὐτῷ Πρεσβυτέρων Μιχαήλ καί Νικολάου.
14η Ιανουαρίου 2017 Σάββατο
8
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος Πλ α'
(Δέκα Λεπρῶν)
15η Ιανουαρίου 2017 Κυριακή
9
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος Πλ α'
(Δέκα Λεπρῶν)
16η Ιανουαρίου 2017 Δευτέρα
10
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.
17η Ιανουαρίου 2017 Τρίτη
11
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.
17η Ιανουαρίου 2017 Τρίτη
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.
18η Ιανουαρίου 2017 Τετάρτη
13
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.
19η Ιανουαρίου 2017 Πέμπτη
14
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.
20η Ιανουαρίου 2017 Παρασκευή
15
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.
21η Ιανουαρίου 2017 Σάββατο
16
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
21η Ιανουαρίου 2017 Σάββατο
17
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος Πλ β'
(Τοῦ Ζακχαίου)
Τιμοθέου ἀποστόλου (†96),
᾿Αναστασίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου (†628).
22η Ιανουαρίου 2017 Κυριακή
18
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος Πλ β'
(Τοῦ Ζακχαίου)
Τιμοθέου ἀποστόλου (†96),
᾿Αναστασίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου (†628).
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως