Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
22η Αυγούστου 2016 Δευτέρα
2
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Απόδοσις τῆς ῾Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρός ἡμῶν Εἰρηναίου, ᾽Επισκόπου Λουγδούνων.
Τοῦ ῾Αγίου Μάρτυρος Λούππου καί τοῦ ῾Οσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Σικελιώτου.
23η Αυγούστου 2016 Τρίτη
3
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Απόδοσις τῆς ῾Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρός ἡμῶν Εἰρηναίου, ᾽Επισκόπου Λουγδούνων.
Τοῦ ῾Αγίου Μάρτυρος Λούππου καί τοῦ ῾Οσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Σικελιώτου.
23η Αυγούστου 2016 Τρίτη
4
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Ἰσαποστόλου τοῦ Αἰτωλοῦ.
24η Αυγούστου 2016 Τετάρτη
5
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Ἰσαποστόλου τοῦ Αἰτωλοῦ.
26η Αυγούστου 2016 Παρασκευή
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς καί Ἀνθούσης καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ποιμένος.
27η Αυγούστου 2016 Σάββατο
7
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς καί Ἀνθούσης καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ποιμένος.
27η Αυγούστου 2016 Σάββατο
8
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος α´
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μωσέως τοῦ Αἰθίοπος.
28η Αυγούστου 2016 Κυριακή
9
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος α´
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μωσέως τοῦ Αἰθίοπος.
28η Αυγούστου 2016 Κυριακή
10
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
29η Αυγούστου 2016 Δευτέρα
11
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
29η Αυγούστου 2016 Δευτέρα
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξάνδρου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
30η Αυγούστου 2016 Τρίτη
13
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξάνδρου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
30η Αυγούστου 2016 Τρίτη
14
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ ἐν Κωνσταντινουπόλει σεβασμίῳ οἴκῳ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις.
31η Αυγούστου 2016 Τετάρτη
15
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ ἐν Κωνσταντινουπόλει σεβασμίῳ οἴκῳ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις.
31η Αυγούστου 2016 Τετάρτη
16
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους.
Ἡ Σύναξις τῆς ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατατεθειμένης Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπιλεγομένης «τῆς Παμμακαρίστου».
Τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου,
τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων παρθένων ἀσκητριῶν καί Ἀμμοῦν Διακόνου καί διδασκάλου αὐτῶν.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλίστης, Εὐόδου καί Ἑρμογένους τῶν αὐταδέλφων.
Μελετίου Ὁσίου τοῦ ἐν τῷ ὄρει τῆς Μυϊουπόλεως ἀσκήσαντος.
Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου του Κουρταλιώτου.
31η Αυγούστου 2016 Τετάρτη
17
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους.
Ἡ Σύναξις τῆς ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατατεθειμένης Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπιλεγομένης «τῆς Παμμακαρίστου».
Τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου,
τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων παρθένων ἀσκητριῶν καί Ἀμμοῦν Διακόνου καί διδασκάλου αὐτῶν.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλίστης, Εὐόδου καί Ἑρμογένους τῶν αὐταδέλφων.
Μελετίου Ὁσίου τοῦ ἐν τῷ ὄρει τῆς Μυϊουπόλεως ἀσκήσαντος.
Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου του Κουρταλιώτου.
31η Αυγούστου 2016 Τετάρτη
18
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους.
Ἡ Σύναξις τῆς ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατατεθειμένης Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπιλεγομένης «τῆς Παμμακαρίστου».
Τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου,
τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων παρθένων ἀσκητριῶν καί Ἀμμοῦν Διακόνου καί διδασκάλου αὐτῶν.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλίστης, Εὐόδου καί Ἑρμογένους τῶν αὐταδέλφων.
Μελετίου Ὁσίου τοῦ ἐν τῷ ὄρει τῆς Μυϊουπόλεως ἀσκήσαντος.
Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου του Κουρταλιώτου.
1η Σεπτεμβρίου 2016 Πέμπτη
19
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους.
Ἡ Σύναξις τῆς ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατατεθειμένης Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπιλεγομένης «τῆς Παμμακαρίστου».
Τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου,
τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων παρθένων ἀσκητριῶν καί Ἀμμοῦν Διακόνου καί διδασκάλου αὐτῶν.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλίστης, Εὐόδου καί Ἑρμογένους τῶν αὐταδέλφων.
Μελετίου Ὁσίου τοῦ ἐν τῷ ὄρει τῆς Μυϊουπόλεως ἀσκήσαντος.
Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου του Κουρταλιώτου.
1η Σεπτεμβρίου 2016 Πέμπτη
20
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους.
Ἡ Σύναξις τῆς ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατατεθειμένης Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπιλεγομένης «τῆς Παμμακαρίστου».
Τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου,
τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων παρθένων ἀσκητριῶν καί Ἀμμοῦν Διακόνου καί διδασκάλου αὐτῶν.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλίστης, Εὐόδου καί Ἑρμογένους τῶν αὐταδέλφων.
Μελετίου Ὁσίου τοῦ ἐν τῷ ὄρει τῆς Μυϊουπόλεως ἀσκήσαντος.
Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου του Κουρταλιώτου.
1η Σεπτεμβρίου 2016 Πέμπτη
21
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους.
Ἡ Σύναξις τῆς ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατατεθειμένης Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπιλεγομένης «τῆς Παμμακαρίστου».
Τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου,
τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων παρθένων ἀσκητριῶν καί Ἀμμοῦν Διακόνου καί διδασκάλου αὐτῶν.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλίστης, Εὐόδου καί Ἑρμογένους τῶν αὐταδέλφων.
Μελετίου Ὁσίου τοῦ ἐν τῷ ὄρει τῆς Μυϊουπόλεως ἀσκήσαντος.
Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου του Κουρταλιώτου.
2η Σεπτεμβρίου 2016 Παρασκευή
22
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Η ἀνακομιδὴ τῶν τιμίων Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ.
3η Σεπτεμβρίου 2016 Σάββατο
23
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ἀνακομιδὴ τῶν τιμίων Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ.
3η Σεπτεμβρίου 2016 Σάββατο
24
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος β’
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βαβύλα, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.
Τοῦ Ἁγίου καὶ θεόπτου Μωϋσέως τοῦ Προφήτου.
4η Σεπτεμβρίου 2016 Κυριακή
25
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος β’
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βαβύλα, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.
Τοῦ Ἁγίου καὶ θεόπτου Μωϋσέως τοῦ Προφήτου.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως