Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
20η Μαΐου 2017 Σάββατο
2
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
20η Μαΐου 2017 Σάββατο
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος πλ. α’
Κυριακῇ ἕκτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, ἐν ᾗ ἑορτάζομεν τὸ εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλὸν, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, θαῦμα,
τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων, καὶ ἰσαποστόλων, μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.
21η Μαΐου 2017 Κυριακή
4
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος πλ. α’
Κυριακῇ ἕκτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, ἐν ᾗ ἑορτάζομεν τὸ εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλὸν, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, θαῦμα, τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων, καὶ ἰσαποστόλων, μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.
23η Μαΐου 2017 Τρίτη
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
24η Μαΐου 2017 Τετάρτη
6
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
24η Μαΐου 2017 Τετάρτη
7
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῇ Πέμπτῃ τῆς ἕκτης Ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν Ἀνάληψιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
25η Μαΐου 2017 Πέμπτη
8
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῇ Πέμπτῃ τῆς ἕκτης Ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν Ἀνάληψιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
25η Μαΐου 2017 Πέμπτη
9
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς τρίτης Εὑρέσεως τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
(Μετάθεσις)
26η Μαΐου 2017 Παρασκεύη
10
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς τρίτης Εὑρέσεως τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
(Μετάθεσις)
26η Μαΐου 2017 Παρασκεύη
11
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ
27η Μαΐου 2017 Σάββατο
12
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ
27η Μαΐου 2017 Σάββατο
13
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος πλ. β’
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Κυριακῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἐν Νικαίᾳ πρώτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἑορτάζομεν, τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων.
28η Μαΐου 2017 Κυριακή
14
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος πλ. β’
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Κυριακῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἐν Νικαίᾳ πρώτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἑορτάζομεν, τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως