Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
 
23η Μαΐου 2015 Σάββατο
2
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ
23η Μαΐου 2015 Σάββατο
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος πλ.β’
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Κυριακῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἐν Νικαίᾳ πρώτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἑορτάζομεν, τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων.
24η Μαΐου 2015 Κυριακή
4
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος πλ.β’
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Κυριακῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἐν Νικαίᾳ πρώτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἑορτάζομεν, τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων.
24η Μαΐου 2015 Κυριακή
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς τρίτης Εὑρέσεως τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
25η Μαΐου 2015 Δευτέρα
6
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς τρίτης Εὑρέσεως τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
26η Μαΐου 2015 Τρίτη
7
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ
27η Μαΐου 2015 Τετάρτη
8
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ
28η Μαΐου 2015 Πέμπτη
9
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
29η Μαΐου 2015 Παρασκευή
10
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
29η Μαΐου 2015 Παρασκευή
11
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Ζ’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΗΤΟΙ ΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
30η Μαΐου 2015 Σάββατο
12
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Ζ’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΗΤΟΙ ΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
30η Μαΐου 2015 Σάββατο
13
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.
31η Μαΐου 2015 Κυριακή
14
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.
31η Μαΐου 2015 Κυριακή
15
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ
Αὐτὸ τὸ πανάγιον, καὶ ζωοποιόν, καὶ παντοδύναμον ἑορτάζομεν Πνεῦμα, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν, τὸ Ὁμότιμον, καὶ Ὁμοούσιον, καὶ Ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ.
1η Ιουνίου 2015 Δευτέρα
16
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ
Αὐτὸ τὸ πανάγιον, καὶ ζωοποιόν, καὶ παντοδύναμον ἑορτάζομεν Πνεῦμα, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν, τὸ Ὁμότιμον, καὶ Ὁμοούσιον, καὶ Ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως