Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
25η Μαρτίου 2017 Σάββατο
2
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος βαρύς
(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ)
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ
26η Μαρτίου 2017 Κυριακή
3
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος βαρύς
(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ)
ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ Μ.Τ.Χ.Ε
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ
26η Μαρτίου 2017 Κυριακή
4
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος βαρύς
(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ)
ΔΙΠΤΥΧΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ
26η Μαρτίου 2017 Κυριακή
5
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ
29, 30, 31η Μαρτίου 2017
6
Α ΩΡΑ Ε ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
29, 30, 31η Μαρτίου 2017
7
Γ ΩΡΑ Ε ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
29, 31η Μαρτίου 2017
8
Θ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε, ΣΤ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ε’, ΣΤ’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
29η Μαρτίου 2017 Τετάρτη
9
ΟΡΘΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
29η Μαρτίου 2017 Τετάρτη
10
ΣΤ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ε ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
29η Μαρτίου 2017 Τετάρτη
11
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
29η Μαρτίου 2017 Τετάρτη
12
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Μετὰ τοῦ Μεγάλου Κανόνος
ΤΕΤΑΡΤΗ Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
30η Μαρτίου 2017 Πέμπτη
13
ΣΤ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗΣ Ε ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
30η Μαρτίου 2017 Πέμπτη
14
Θ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗΣ Ε ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
30η Μαρτίου 2017 Πέμπτη
15
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
31η Μαρτίου 2017 Παρασκευή
16
ΟΡΘΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
31η Μαρτίου 2017 Παρασκευή
17
ΣΤ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
31η Μαρτίου 2017 Παρασκευή
18
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως