Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
5η Δεκεμβρίου 2017 Τρίτη
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ.
6η Δεκεμβρίου 2017 Τετάρτη
4
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ.
8η Δεκεμβρίου 2017 Παρασκευή
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
9η Δεκεμβρίου 2017 Σάββατο
6
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
9η Δεκεμβρίου 2017 Σάββατο
7
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος β´
10η Δεκεμβρίου 2017 Κυριακή
8
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος β´
11η Δεκεμβρίου 2017 Δευτέρα
9
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, ᾽Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ.
12η Δεκεμβρίου 2017 Τρίτη
10
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, ᾽Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ.
12η Δεκεμβρίου 2017 Τρίτη
11
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῆς ῾Αγίας Παρθενομάρτυρος Λουκίας.
13η Δεκεμβρίου 2017 Τετάρτη
12
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῆς ῾Αγίας Παρθενομάρτυρος Λουκίας.
14η Δεκεμβρίου 2017 Πέμπτη
13
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου καί
τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας.
15η Δεκεμβρίου 2017 Παρασκευή
14
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου καί
τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας.
15η Δεκεμβρίου 2017 Παρασκευή
15
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῆς Ἁγίας καὶ θαυματουργοῦ Θεοφανοῦς τῆς βασιλίσσης
16η Δεκεμβρίου 2017 Σάββατο
16
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῆς Ἁγίας καὶ θαυματουργοῦ Θεοφανοῦς τῆς βασιλίσσης
16η Δεκεμβρίου 2017 Σάββατο
17
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος γ´
Τῶν Προπατόρων
17η Δεκεμβρίου 2017 Κυριακή
18
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος γ´
Τῶν Προπατόρων
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως