Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
22η Οκτωβρίου 2016 Σάββατο
2
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν καὶ Ἰσαποστόλου Ἀβερκίου, Ἐπισκόπου, Ἱεραπόλεως, τοῦ Θαυματουργοῦ.
22η Οκτωβρίου 2016 Σάββατο
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος α’
Tοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος καὶ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
23η Οκτωβρίου 2016 Κυριακή
4
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος α’
Tοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος καὶ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
25η Οκτωβρίου 2016 Τρίτη
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ ῾Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.
᾽Ανάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ ( 740 μ.Χ. ).
26η Οκτωβρίου 2016 Τετάρτη
6
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ ῾Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.
᾽Ανάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ ( 740 μ.Χ. ).
26η Οκτωβρίου 2016 Τετάρτη
7
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Νέστορος μεγαλομάρτυρος (†306)·
Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου.
27η Οκτωβρίου 2016 Πέμπτη
8
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Νέστορος μεγαλομάρτυρος (†306)·
Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου.
27η Οκτωβρίου 2016 Πέμπτη
9
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καί Εὐνίκης καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρσενίου καί Ἀθανασίου, τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης Μεσσηνίας, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου τῶν Νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ μαρτυρησάντων.
Τοῦ Ἁγίου Ροστισλάβου, Μεγάλου Φωτιστοῦ Δουκός τῆς Μοραβίας.
28η Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή
10
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καί Εὐνίκης καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρσενίου καί Ἀθανασίου, τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης Μεσσηνίας, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου τῶν Νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ μαρτυρησάντων.
Τοῦ Ἁγίου Ροστισλάβου, Μεγάλου Φωτιστοῦ Δουκός τῆς Μοραβίας.
29η Οκτωβρίου 2016 Σάββατο
11
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
29η Οκτωβρίου 2016 Σάββατο
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος β’
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ.
30η Οκτωβρίου 2016 Κυριακή
13
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος β’
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως