Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ 2018
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
14η Δεκεμβρίου 2018 Παρασκευή
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας.
15η Δεκεμβρίου 2018 Σάββατο
4
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας.
15η Δεκεμβρίου 2018 Σάββατο
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ ἦχος δ’
(Τῶν Προπατόρων)
Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου,
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, Κτητορίσσης τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας (883).
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (τοῦ Χρυσοβέργη) καί
Μέμνωνος, Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου.
16η Δεκεμβρίου 2018 Κυριακή
6
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ ἦχος δ’
(Τῶν Προπατόρων)
Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου,
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, Κτητορίσσης τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας (883).
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (τοῦ Χρυσοβέργη) καί
Μέμνωνος, Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου.
16η Δεκεμβρίου 2018 Κυριακή
7
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Δανιήλ, καὶ τῶν Ἁγίων τριῶν Παίδων, Ἀνανίου, Ἀζαρίου, Μισαήλ, καὶ
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ νέου, Ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐκ τῆς νήσου Ζακύνθου.
16η Δεκεμβρίου 2018 Κυριακή
8
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Δανιήλ, καὶ τῶν Ἁγίων τριῶν Παίδων, Ἀνανίου, Ἀζαρίου, Μισαήλ, καὶ
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ νέου, Ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐκ τῆς νήσου Ζακύνθου.
17η Δεκεμβρίου 2018 Δευτέρα
9
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Δανιήλ, καὶ τῶν Ἁγίων τριῶν Παίδων, Ἀνανίου, Ἀζαρίου, Μισαήλ, καὶ
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ νέου, Ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐκ τῆς νήσου Ζακύνθου.
17η Δεκεμβρίου 2018 Δευτέρα
10
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Δανιήλ, καὶ τῶν Ἁγίων τριῶν Παίδων, Ἀνανίου, Ἀζαρίου, Μισαήλ, καὶ
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ νέου, Ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐκ τῆς νήσου Ζακύνθου.
19η Δεκεμβρίου 2018 Τετάρτη
11
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Προεόρτια τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.
Τοῦ ῾Αγίου ῾Ιερομάρτυρος ᾽Ιγνατίου τοῦ Θεοφόρου, τοῦ
῾Οσίου Πατρός ἡμῶν Φιλογονίου, ᾽Επισκόπου ᾽Αντιοχείας,
᾽Ιωάννου Νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Θάσου (+ 1652).
20η Δεκεμβρίου 2018 Πέμπτη
12
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Προεόρτια τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.
Τοῦ ῾Αγίου ῾Ιερομάρτυρος ᾽Ιγνατίου τοῦ Θεοφόρου,
τοῦ ῾Οσίου Πατρός ἡμῶν Φιλογονίου, ᾽Επισκόπου ᾽Αντιοχείας,
᾽Ιωάννου Νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Θάσου (+ 1652).
21η Δεκεμβρίου 2018 Παρασκευή
13
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Σάββατον πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.
Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας καί
τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Χρυσογόνου καί Θεοδότης.
Τά Θυρανοίξια τῆς τοῦ Θεοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
22η Δεκεμβρίου 2018 Σάββατο
14
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σάββατον πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.
Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας καί
τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Χρυσογόνου καί Θεοδότης.
Τά Θυρανοίξια τῆς τοῦ Θεοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
22η Δεκεμβρίου 2018 Σάββατο
15
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
῏Ηχος πλ.α’
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Ἐν ᾗ μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἀπό Ἀδάμ ἄχρι καί Ἰωσήφ, τοῦ Μνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κατά γενεαλογίαν, καθώς ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἱστορικῶς ἠριθμήσατο ὁμοίως καί τῶν Προφητῶν καί Προφητίδων, ἐξαιρέτως δέ τοῦ Προφήτου Δανιήλ καί τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων.
Τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων τῶν ἐν Κρήτῃ.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας, ἑνός τῶν τριακοσίων δέκα καί ὀκτώ Ἁγίων Πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ.
Ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἤτοι τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἐν Κωνσταντινουπόλει.
Τοῦ Ἁγίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ναούμ τοῦ θαυματουργοῦ, φωτιστοῦ καί ἱεροκήρυκος Βουλγαρίας.
23η Δεκεμβρίου 2018 Κυριακή
16
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
῏Ηχος πλ.α’
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Ἐν ᾗ μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἀπό Ἀδάμ ἄχρι καί Ἰωσήφ, τοῦ Μνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κατά γενεαλογίαν, καθώς ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἱστορικῶς ἠριθμήσατο ὁμοίως καί τῶν Προφητῶν καί Προφητίδων, ἐξαιρέτως δέ τοῦ Προφήτου Δανιήλ καί τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων.
Τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων τῶν ἐν Κρήτῃ.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας, ἑνός τῶν τριακοσίων δέκα καί ὀκτώ Ἁγίων Πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ.
Ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἤτοι τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἐν Κωνσταντινουπόλει.
Τοῦ Ἁγίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ναούμ τοῦ θαυματουργοῦ, φωτιστοῦ καί ἱεροκήρυκος Βουλγαρίας.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως