Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ 2018
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
17η Οκτωβρίου 2018 Τετάρτη
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Μαρίνου Μάρτυρος τοῦ γέροντος.
18η Οκτωβρίου 2018 Πέμπτη
4
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Μαρίνου Μάρτυρος τοῦ γέροντος.
19η Οκτωβρίου 2018 Παρασκευή
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρας Ἀρτεμίου,
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου, καὶ
τῆς Ὁσίας ἡμῶν Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.
19η Οκτωβρίου 2018 Παρασκευή
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρας Ἀρτεμίου,
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου,
καὶ
τῆς Ὁσίας ἡμῶν Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.
20η Οκτωβρίου 2018 Σάββατο
7
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρας Ἀρτεμίου,
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου, καὶ
τῆς Ὁσίας ἡμῶν Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.
20η Οκτωβρίου 2018 Σάββατο
8
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρας Ἀρτεμίου,
τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου
, καὶ
τῆς Ὁσίας ἡμῶν Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.
20η Οκτωβρίου 2018 Σάββατο
9
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΛΟΥΚΑ Ηχος δ'
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου.
21η Οκτωβρίου 2018 Κυριακή
10
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΛΟΥΚΑ Ηχος δ'
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου.
22η Οκτωβρίου 2018 Δευτέρα
11
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
23η Οκτωβρίου 2018 Τρίτη
12
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
25η Οκτωβρίου 2018 Πέμπτη
13
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ ῾Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.
᾽Ανάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ ( 740 μ.Χ. ).
26η Οκτωβρίου 2018 Παρασκευή
14
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ ῾Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.
᾽Ανάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ ( 740 μ.Χ. ).
26η Οκτωβρίου 2018 Παρασκευή
15
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Νέστορος μεγαλομάρτυρος (†306)·
Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου.
27η Οκτωβρίου 2018 Σάββατο
16
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Νέστορος μεγαλομάρτυρος (†306)·
Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου.
27η Οκτωβρίου 2018 Σάββατο
17
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ.α’
Ὅπου δὲν ψάλλεται ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καί Εὐνίκης καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρσενίου καί Ἀθανασίου, τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης Μεσσηνίας, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου τῶν Νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ μαρτυρησάντων.
27η Οκτωβρίου 2018 Σάββατο
18
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ.α’
Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καί Εὐνίκης καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρσενίου καί Ἀθανασίου, τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης Μεσσηνίας, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου τῶν Νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ μαρτυρησάντων.
28η Οκτωβρίου 2018 Κυριακή
19
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ.α’
Ὅπου δὲν ψάλλεται ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καί Εὐνίκης καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρσενίου καί Ἀθανασίου, τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης Μεσσηνίας, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου τῶν Νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ μαρτυρησάντων.
28η Οκτωβρίου 2018 Κυριακή
20
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ.α’
Κατὰ τὴν Τάξιν τῆς Ἐπετηρίδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καί Εὐνίκης καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρσενίου καί Ἀθανασίου, τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης Μεσσηνίας, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου τῶν Νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ μαρτυρησάντων.
28η Οκτωβρίου 2018 Κυριακή
21
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ.α’
Κατὰ τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καί Εὐνίκης καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρσενίου καί Ἀθανασίου, τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης Μεσσηνίας, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου τῶν Νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ μαρτυρησάντων.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως