Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
 
4η Ιουλίου 2015 Σάββατο
2
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἦχος δ’
Τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Λαμπαδοῦ τοῦ Θαυματουργοῦ.
Σύναξις πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων.
5η Ιουλίου 2015 Κυριακή
3
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἦχος δ’
Τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ καί
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Λαμπαδοῦ τοῦ Θαυματουργοῦ.
Σύναξις πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων.
6η Ιουλίου 2015 Δευτέρα
4
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς.
7η Ιουλίου 2015 Τρίτη
5
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς.
10η Ιουλίου 2015 Παρασκευή
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν.
Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου τοῦ ἐκ Βρυούλων.
11η Ιουλίου 2015 Σάββατο
7
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν.
Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου τοῦ ἐκ Βρυούλων.
11η Ιουλίου 2015 Σάββατο
8
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἦχος πλ.α’
Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.
12η Ιουλίου 2015 Κυριακή
9
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἦχος πλ.α’
Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως