Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ 2018
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
14η Αυγούστου 2018 Τρίτη
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς πανσέπτου Μεταστάσεως τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.
15η Αυγούστου 2018 Τετάρτη
4
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς πανσέπτου Μεταστάσεως τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.
15η Αυγούστου 2018 Τετάρτη
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.
Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διομήδους.
Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Τιμοθέου, Ἐπισκόπου Εὐρίπου, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, καί Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, τοῦ νέου ἀσκητοῦ.
Τῶν ἐν Μεγάροις ἀθλησάντων ἕξ Ἁγίων Μαρτύρων Δωροθέου, Σαράντη, Ἰακώβου, Σεραφείμ, Δημητρίου καί Βασιλείου.
Τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων Μανουήλ, Ἰωάννου καί Σταματίου.
15η Αυγούστου 2018 Τετάρτη
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.
Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διομήδους.
Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Τιμοθέου, Ἐπισκόπου Εὐρίπου, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, καί Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, τοῦ νέου ἀσκητοῦ.
Τῶν ἐν Μεγάροις ἀθλησάντων ἕξ Ἁγίων Μαρτύρων Δωροθέου, Σαράντη, Ἰακώβου, Σεραφείμ, Δημητρίου καί Βασιλείου.
Τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων Μανουήλ, Ἰωάννου καί Σταματίου.
16η Αυγούστου 2018 Πέμπτη
7
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.
Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διομήδους.
Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Τιμοθέου, Ἐπισκόπου Εὐρίπου, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, καί Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, τοῦ νέου ἀσκητοῦ.
Τῶν ἐν Μεγάροις ἀθλησάντων ἕξ Ἁγίων Μαρτύρων Δωροθέου, Σαράντη, Ἰακώβου, Σεραφείμ, Δημητρίου καί Βασιλείου.
Τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων Μανουήλ, Ἰωάννου καί Σταματίου.
16η Αυγούστου 2018 Πέμπτη
8
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.
Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διομήδους.
Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Τιμοθέου, Ἐπισκόπου Εὐρίπου, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, καί Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, τοῦ νέου ἀσκητοῦ.
Τῶν ἐν Μεγάροις ἀθλησάντων ἕξ Ἁγίων Μαρτύρων Δωροθέου, Σαράντη, Ἰακώβου, Σεραφείμ, Δημητρίου καί Βασιλείου.
Τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων Μανουήλ, Ἰωάννου καί Σταματίου.
18η Αυγούστου 2018 Σάββατο
9
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Φλώρου καὶ Λαύρου
18η Αυγούστου 2018 Σάββατο
10
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος γ´
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλάτου καί τῶν σύν αὐτῷ δισχιλίων πεντακοσίων ἐνενήκοντα τριῶν.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Ἀγαπίου καί Θέκλης.
Τοῦ Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ νέου, τοῦ ἐν Ναούσῃ ἀσκήσαντος.
19η Αυγούστου 2018 Κυριακή
11
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος γ´
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλάτου καί τῶν σύν αὐτῷ δισχιλίων πεντακοσίων ἐνενήκοντα τριῶν.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Ἀγαπίου καί Θέκλης.
Τοῦ Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ νέου, τοῦ ἐν Ναούσῃ ἀσκήσαντος.
22η Αυγούστου 2018 Τετάρτη
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
᾽Απόδοσις τῆς ῾Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρός ἡμῶν Εἰρηναίου, ᾽Επισκόπου Λουγδούνων.
Τοῦ ῾Αγίου Μάρτυρος Λούππου καί τοῦ ῾Οσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Σικελιώτου.
23η Αυγούστου 2018 Πέμπτη
13
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
᾽Απόδοσις τῆς ῾Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρός ἡμῶν Εἰρηναίου, ᾽Επισκόπου Λουγδούνων.
Τοῦ ῾Αγίου Μάρτυρος Λούππου καί τοῦ ῾Οσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Σικελιώτου.
23η Αυγούστου 2018 Πέμπτη
14
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Ἰσαποστόλου τοῦ Αἰτωλοῦ.
24η Αυγούστου 2018 Παρασκευή
15
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Ἰσαποστόλου τοῦ Αἰτωλοῦ.
25η Αυγούστου 2018 Σάββατο
16
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς ἐπανόδου τοῦ Λειψάνου Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, καὶ
μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου.
25η Αυγούστου 2018 Σάββατο
17
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος δ´
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάσαφ.
26η Αυγούστου 2018 Κυριακή
18
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος δ´
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάσαφ.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως