Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
3η Δεκεμβρίου 2016 Σάββατο
2
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Σοφονίου
3η Δεκεμβρίου 2016 Σάββατο
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ΛΟΥΚΑ Ἦχος βαρύς
Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας καὶ
τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
4η Δεκεμβρίου 2016 Κυριακή
4
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ΛΟΥΚΑ Ἦχος βαρύς
Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας καὶ
τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
4η Δεκεμβρίου 2016 Κυριακή
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου καί
τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διογένους.
5η Δεκεμβρίου 2016 Δευτέρα
6
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου καί
τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διογένους.
5η Δεκεμβρίου 2016 Δευτέρα
7
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ.
6η Δεκεμβρίου 2016 Τρίτη
8
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ.
8η Δεκεμβρίου 2016 Πέμπτη
9
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
9η Δεκεμβρίου 2016 Παρασκευή
10
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
10η Δεκεμβρίου 2016 Σάββατο
11
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, Ἑρμογένους καί Εὐγράφου.
10η Δεκεμβρίου 2016 Σάββατο
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ. δ´
Τῶν Προπατόρων
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου.
11η Δεκεμβρίου 2016 Κυριακή
13
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ. δ´
Τῶν Προπατόρων
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου.
12η Δεκεμβρίου 2016 Δευτέρα
14
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, ᾽Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ.
12η Δεκεμβρίου 2016 Δευτέρα
15
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῆς ῾Αγίας Παρθενομάρτυρος Λουκίας.
13η Δεκεμβρίου 2016 Τρίτη
16
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῆς ῾Αγίας Παρθενομάρτυρος Λουκίας.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως