Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
17η Ιουνίου 2017 Σάββατο
2
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, Ἰσαύρου, Βασιλείου, Ἰννοκεντίου, Ἑρμείου, Φήλικος καὶ Περεγρίνου, καὶ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαήλ.
17η Ιουνίου 2017 Σάββατο
3
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος α’
18η Ιουνίου 2017 Κυριακή
4
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος α’
18η Ιουνίου 2017 Κυριακή
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἰούδα Ἀποστόλου τοῦ ἀδελφοθέου
19η Ιουνίου 2017 Δευτέρα
6
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἰούδα Ἀποστόλου τοῦ ἀδελφοθέου
23η Ιουνίου 2017 Παρασκευή
7
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τὸ Γενέθλιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Παρίου.
24η Ιουνίου 2017 Σάββατο
8
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τὸ Γενέθλιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Παρίου.
24η Ιουνίου 2017 Σάββατο
9
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος β’
25η Ιουνίου 2017 Κυριακή
10
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος β’
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως