Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
12η Αυγούστου 2017 Σάββατο
2
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος α’
Μνήμη τῆς μεταθέσεως τοῦ λειψάνου τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ.
13η Αυγούστου 2017 Κυριακή
3
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος α’
Μνήμη τῆς μεταθέσεως τοῦ λειψάνου τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ.
13η Αυγούστου 2017 Κυριακή
4
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Προεόρτια (παραμονή) τῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
14η Αυγούστου 2017 Δευτέρα
5
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Προεόρτια (παραμονή) τῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
14η Αυγούστου 2017 Δευτέρα
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς πανσέπτου Μεταστάσεως τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.
15η Αυγούστου 2017 Τρίτη
7
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς πανσέπτου Μεταστάσεως τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.
15η Αυγούστου 2017 Τρίτη
8
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.
15η Αυγούστου 2017 Τρίτη
9
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.
Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διομήδους.
Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Τιμοθέου, Ἐπισκόπου Εὐρίπου, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, καί 
Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, τοῦ νέου ἀσκητοῦ.
Τῶν ἐν Μεγάροις ἀθλησάντων ἕξ Ἁγίων Μαρτύρων Δωροθέου, Σαράντη, Ἰακώβου, Σεραφείμ, Δημητρίου καί Βασιλείου.
Τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων Μανουήλ, Ἰωάννου καί Σταματίου.
16η Αυγούστου 2017 Τετάρτη
10
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.
16η Αυγούστου 2017 Τετάρτη
11
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.
Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διομήδους.
Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Τιμοθέου, Ἐπισκόπου Εὐρίπου, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, καί
Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, τοῦ νέου ἀσκητοῦ.
Τῶν ἐν Μεγάροις ἀθλησάντων ἕξ Ἁγίων Μαρτύρων Δωροθέου, Σαράντη, Ἰακώβου, Σεραφείμ, Δημητρίου καί Βασιλείου.
Τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων Μανουήλ, Ἰωάννου καί Σταματίου.
19η Αυγούστου 2017 Σάββατο
12
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλάτου καί τῶν σύν αὐτῷ δισχιλίων πεντακοσίων ἐνενήκοντα τριῶν.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Ἀγαπίου καί Θέκλης.
Τοῦ Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ νέου, τοῦ ἐν Ναούσῃ ἀσκήσαντος.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ
19η Αυγούστου 2017 Σάββατο
13
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος β’
20η Αυγούστου 2017 Κυριακή
14
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος β’
22η Αυγούστου 2017 Τρίτη
15
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
᾽Απόδοσις τῆς ῾Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρός ἡμῶν Εἰρηναίου, ᾽Επισκόπου Λουγδούνων.
Τοῦ ῾Αγίου Μάρτυρος Λούππου καί
τοῦ ῾Οσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Σικελιώτου.
24η Αυγούστου 2017 Τετάρτη
16
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
᾽Απόδοσις τῆς ῾Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρός ἡμῶν Εἰρηναίου, ᾽Επισκόπου Λουγδούνων.
Τοῦ ῾Αγίου Μάρτυρος Λούππου καί
τοῦ ῾Οσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Σικελιώτου.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως