Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ 2018
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
19η Φεβρουαρίου 2018 Δευτέρα
3
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ
10η Μαρτίου 2018 Σάββατο
4
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Κοδράτου τοῦ ἐν Κορίνθῳ, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀνέκτου, Παύλου, Διονυσίου, Κυπριανοῦ καὶ Κρήσκεντος.
10η Μαρτίου 2018 Σάββατο
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος βαρύς
(ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
11η Μαρτίου 2018 Κυριακή
6
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος βαρύς
(ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
11η Μαρτίου 2018 Κυριακή
7
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος βαρύς
(ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
14η Μαρτίου 2018 Τετάρτη
8
ΟΡΘΡΟΣ
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Βενεδίκτου.
14η Μαρτίου 2018 Τετάρτη
16η Μαρτίου 2018 Παρασκευή

9
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α ΩΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Δ) ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
14η Μαρτίου 2018 Τετάρτη
16η Μαρτίου 2018 Παρασκευή

10
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ ΩΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Δ) ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
14η Μαρτίου 2018 Τετάρτη
11
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ (Δ) ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
14η Μαρτίου 2018 Τετάρτη
12
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ ΩΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ (Δ) ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
14η Μαρτίου 2018 Τετάρτη
13
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀγαπίου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Πλησίου, Ῥωμύλου, Τιμολάου, Ἀλεξάνδρων δύο, καὶ δύο Διονυσίων.
16η Μαρτίου 2018 Παρασκευή
14
ΟΡΘΡΟΣ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σαβίνου τοῦ Αἰγυπτίου. 
16η Μαρτίου 2018 Παρασκευή
15
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Δ) ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
16η Μαρτίου 2018 Παρασκευή
16
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ ΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Δ) ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
16η Μαρτίου 2018 Παρασκευή
17
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξίου τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.
16η Μαρτίου 2018 Παρασκευή
18
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Μετὰ τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν
17η Μαρτίου 2018 Σάββατο
19
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σάββατον τῆς Δ’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξίου τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.
17η Μαρτίου 2018 Σάββατο
20
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος πλ.δ’
Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος καὶ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
18η Μαρτίου 2018 Κυριακή
21
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος πλ.δ’
Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος καὶ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
18η Μαρτίου 2018 Κυριακή
22
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος πλ.δ’
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, Χρυσάνθου καὶ Δαρείας.
21η Μαρτίου 2018 Τετάρτη
23
ΟΡΘΡΟΣ
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβου Ἐπισκόπου, τοῦ Ὁμολογητοῦ.
21η Μαρτίου 2018 Τετάρτη
24
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α ΩΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ (Ε) ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
21η Μαρτίου 2018 Τετάρτη
25
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ ΩΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ (Ε) ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
21η Μαρτίου 2018 Τετάρτη
26
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ (Ε) ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
21η Μαρτίου 2018 Τετάρτη
23η Μαρτίου 2018 Παρασκευή

27
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ ΩΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ε) ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
21η Μαρτίου 2018 Τετάρτη
28
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
21η Μαρτίου 2018 Τετάρτη
29
ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΑΠΟΔΕΙΠΝΩ
22η Μαρτίου 2018 Πέμπτη
30
(Τοῦ Μεγάλου Κανόνος)
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
23η Μαρτίου 2018 Παρασκευή
31
ΟΡΘΡΟΣ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νίκωνος καὶ τῶν αὐτοῦ μαθητῶν, ἑκατὸν ἐνενηκονταεννέα Μαρτύρων.
23η Μαρτίου 2018 Παρασκευή
32
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤ ΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ε) ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
23η Μαρτίου 2018 Παρασκευή
33
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
23η Μαρτίου 2018 Παρασκευή
34
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Μετὰ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
23η Μαρτίου 2018 Παρασκευή
35
ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ
24η Μαρτίου 2018 Σάββατο
36
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καί Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀρτέμονος, Ἐπισκόπου Σελευκείας τῆς Πισιδίας.
24η Μαρτίου 2018 Σάββατο
37
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος Α’
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
25η Μαρτίου 2018 Κυριακή
38
ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος Α’
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως