Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
23η Φεβρουαρίου 2017 Πέμπτη
2
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
24η Φεβρουαρίου 2017 Παρασκευή
3
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
24η Φεβρουαρίου 2017 Παρασκευή
4
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
Ἐν ᾧ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ῾Αγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν.
25η Φεβρουαρίου 2017 Σάββατο
5
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
Ἐν ᾧ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ῾Αγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν.
25η Φεβρουαρίου 2017 Σάββατο
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ῏Ηχος γ´
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ
Ἀνάμνησις τῆς ἀπὸ τοῦ παραδείσου ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου ᾿Αδάμ. Τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, Ἐπισκόπου Γάζης.
26η Φεβρουαρίου 2017 Κυριακή
7
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ῏Ηχος γ´
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Ἀνάμνησις τῆς ἀπὸ τοῦ παραδείσου ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου ᾿Αδάμ. Τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, Ἐπισκόπου Γάζης.
26η Φεβρουαρίου 2017 Κυριακή
8
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ
27η Φεβρουαρίου 2017 Δευτέρα
9
ΟΡΘΡΟΣ ΩΡΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
27η Φεβρουαρίου 2017 Δευτέρα
10
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
1η Μαρτίου 2017 Τετάρτη
11
ΟΡΘΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Μνήμη τῆς ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Εὐδοκίας τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν.
1, 3, 8, 10, 15, 17η Μαρτίου 2017
12
Α ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α Β Γ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
1, 3, 8, 10, 15, 17η Μαρτίου 2017
13
Γ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α Β Γ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
1η Μαρτίου 2017 Τετάρτη
14
ΣΤ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Α ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
1, 3, 8, 10, 15, 17η Μαρτίου 2017
15
Θ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α Β Γ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
1η Μαρτίου 2017 Τετάρτη
16
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
3η Μαρτίου 2017 Παρασκευή
17
ΟΡΘΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
3η Μαρτίου 2017 Παρασκευή
18
ΣΤ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
3η Μαρτίου 2017 Παρασκευή
19
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
3η Μαρτίου 2017 Παρασκευή
20
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Μετὰ τῆς Α’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως