Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
 
15η Αυγούστου 2015 Σάββατο
2
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἦχος β’
Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.

Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διομήδους.

Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Τιμοθέου, Ἐπισκόπου Εὐρίπου, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, καί

Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, τοῦ νέου ἀσκητοῦ.

Τῶν ἐν Μεγάροις ἀθλησάντων ἕξ Ἁγίων Μαρτύρων Δωροθέου, Σαράντη, Ἰακώβου, Σεραφείμ, Δημητρίου καί Βασιλείου.

Τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων Μανουήλ, Ἰωάννου καί Σταματίου.
16η Αυγούστου 2015 Κυριακή
3
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἦχος β’
Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μεσοποταμίας εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.

Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Διομήδους.

Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Τιμοθέου, Ἐπισκόπου Εὐρίπου, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, καί

Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, τοῦ νέου ἀσκητοῦ.

Τῶν ἐν Μεγάροις ἀθλησάντων ἕξ Ἁγίων Μαρτύρων Δωροθέου, Σαράντη, Ἰακώβου, Σεραφείμ, Δημητρίου καί Βασιλείου.

Τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων Μανουήλ, Ἰωάννου καί Σταματίου.
22η Αυγούστου 2015 Σάββατο
4
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀγαθονίκου.
22η Αυγούστου 2015 Σάββατο
5
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος γ´
Απόδοσις τῆς ῾Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρός ἡμῶν Εἰρηναίου, ᾽Επισκόπου Λουγδούνων.
Τοῦ ῾Αγίου Μάρτυρος Λούππου καί
τοῦ ῾Οσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Σικελιώτου.
23η Αυγούστου 2015 Κυριακή
6
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος γ´
Απόδοσις τῆς ῾Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρός ἡμῶν Εἰρηναίου, ᾽Επισκόπου Λουγδούνων.
Τοῦ ῾Αγίου Μάρτυρος Λούππου καί
τοῦ ῾Οσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Σικελιώτου.
23η Αυγούστου 2015 Κυριακή
7
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Ἰσαποστόλου τοῦ Αἰτωλοῦ.
24η Αυγούστου 2015 Δευτέρα
8
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Ἰσαποστόλου τοῦ Αἰτωλοῦ.
26η Αυγούστου 2015 Τετάρτη
9
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς καί Ἀνθούσης καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ποιμένος.
27η Αυγούστου 2015 Πέμπτη
10
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς καί Ἀνθούσης καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ποιμένος.
28η Αυγούστου 2015 Περασκευή
11
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
29η Αυγούστου 2015 Σάββατο
12
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
29η Αυγούστου 2015 Σάββατο
13
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος δ´
Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καί Παύλου τοῦ νέου, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
30η Αυγούστου 2015 Κυριακή
14
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος δ´
Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καί Παύλου τοῦ νέου, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
30η Αυγούστου 2015 Κυριακή
15
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ ἐν Κωνσταντινουπόλει σεβασμίῳ οἴκῳ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις.
31η Αυγούστου 2015 Δευτέρα
16
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ ἐν Κωνσταντινουπόλει σεβασμίῳ οἴκῳ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως