Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
 
17η Ιουνίου 2016 Παρασκευή
2
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Ζ’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΗΤΟΙ ΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
18η Ιουνίου 2016 Σάββατο
3
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Ζ’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΗΤΟΙ ΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
18η Ιουνίου 2016 Σάββατο
4
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος πλ.δ’
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.
19η Ιουνίου 2016 Κυριακή
5
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος πλ.δ’
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.
19η Ιουνίου 2016 Κυριακή
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ
αὐτὸ τὸ πανάγιον, καὶ ζωοποιόν, καὶ παντοδύναμον ἑορτάζομεν Πνεῦμα, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν, τὸ Ὁμότιμον, καὶ Ὁμοούσιον, καὶ Ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ.
20η Ιουνίου 2016 Δευτέρα
7
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ
αὐτὸ τὸ πανάγιον, καὶ ζωοποιόν, καὶ παντοδύναμον ἑορτάζομεν Πνεῦμα, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν, τὸ Ὁμότιμον, καὶ Ὁμοούσιον, καὶ Ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ.
23η Ιουνίου 2016 Πέμπτη
8
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τὸ Γενέθλιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Παρίου.
24η Ιουνίου 2016 Παρασκευή
9
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τὸ Γενέθλιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Παρίου.
24η Ιουνίου 2016 Παρασκευή
10
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
25η Ιουνίου 2016 Σάββατο
11
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
25η Ιουνίου 2016 Σάββατο
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος πλ.δ’
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
26η Ιουνίου 2016 Κυριακή
13
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος πλ.δ’
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως