Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
 
13η Ιουλίου 2016 Τετάρτη
2
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.
14η Ιουλίου 2016 Πέμπτη
3
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.
14η Ιουλίου 2016 Πέμπτη
4
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῆς μητρὸς αὐτοῦ.
15η Ιουλίου 2016 Παρασκευή
5
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῆς μητρὸς αὐτοῦ.
16η Ιουλίου 2016 Σάββατο
6
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου ᾿Αθηνογένους ἱερομάρτυρος
16η Ιουλίου 2016 Σάββατο
7
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος γ’
Τῶν Ἁγίων καί θεοφόρων 630 Πατέρων τῆς Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Δ΄ Συνόδου, ἐν Χαλκηδόνι καὶ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης.
17η Ιουλίου 2016 Κυριακή
8
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος γ’
Τῶν Ἁγίων καί θεοφόρων 630 Πατέρων τῆς Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Δ΄ Συνόδου, ἐν Χαλκηδόνι καὶ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης.
19η Ιουλίου 2016 Τρίτη
9
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου.
20η Ιουλίου 2016 Τετάρτη
10
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου.
23η Ιουλίου 2016 Σάββατο
11
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φωκᾶ.
23η Ιουλίου 2016 Σάββατο
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος δ’
Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης
24η Ιουλίου 2016 Κυριακή
13
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος δ’
Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης
24η Ιουλίου 2016 Κυριακή
14
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης
25η Ιουλίου 2016 Δευτέρα
15
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης
25η Ιουλίου 2016 Δευτέρα
16
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Ἑρμολάου, Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ
μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς.
26η Ιουλίου 2016 Τρίτη
17
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Ἑρμολάου, Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ μνήμη
τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς.
26η Ιουλίου 2016 Τρίτη
18
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος.
27η Ιουλίου 2016 Τετάρτη
19
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος.
30η Ιουλίου 2016 Σάββατο
20
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
30η Ιουλίου 2016 Σάββατο
21
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος Πλ.α’
Τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Εὐδοκίμου
(Ἡ προεόρτιος ἀκολουθία τοῦ Σταυροῦ καταλιμπάνεται)
31η Ιουλίου 2016 Κυριακή
22
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος Πλ.α’
Τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Εὐδοκίμου
(Ἡ προεόρτιος ἀκολουθία τοῦ Σταυροῦ καταλιμπάνεται)
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως