Τυπικό-Ακολουθίες
Τυπικό Τρέχοντος Μηνός


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τα Μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν τις διαθέσιμες ακολουθίες
με την χρήση του E-Mail και του Κωδικού Πρόσβασής των,
από το κουμπί (Περιοχή Μέλους) του μενού επιλογών
στα αριστερά του site.
Αναγγελία διαθέσιμων Ακολουθιών
Ακολουθία των τυπικών Θείας Λειτουργίας
1
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ
 
1η Μαΐου 2015 Παρασκευή
2
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.
2η Μαΐου 2015 Σάββατο
3
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.
2η Μαΐου 2015 Σάββατο
4
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος γ´
Εν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς παρὰ τὴν κολυμβήθραν Βηθεσδᾶ θεραπείας τοῦ Παραλύτου.
3η Μαΐου 2015 Κυριακή
5
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος γ´
Εν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς παρὰ τὴν κολυμβήθραν Βηθεσδᾶ θεραπείας τοῦ Παραλύτου.
4η Μαΐου 2015 Δευτέρα
6
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
5η Μαΐου 2015 Τρίτη
7
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
5η Μαΐου 2015 Τρίτη
8
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
6η Μαΐου 2015 Τετάρτη
9
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
7η Μαΐου 2015 Πέμπτη
10
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ, ἐπιστηθίου, φίλου, ἠγαπημένου καὶ παρθένου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἤτοι, ἡ σύναξις τῆς Ἁγίας κόνεως, τῆς ἐκπεμπομένης ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ, ἤγουν τοῦ μάννα. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου.
8η Μαΐου 2015 Παρασκευή
11
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ, ἐπιστηθίου, φίλου, ἠγαπημένου καὶ παρθένου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἤτοι, ἡ σύναξις τῆς Ἁγίας κόνεως, τῆς ἐκπεμπομένης ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ, ἤγουν τοῦ μάννα. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου.
8η Μαΐου 2015 Παρασκευή
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ
Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἡσαΐου καὶ Ἁγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου.
9η Μαΐου 2015 Σάββατο
13
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ
Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἡσαΐου καὶ Ἁγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου.
9η Μαΐου 2015 Σάββατο
14
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος δ´
Κυριακῇ Ε’ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτὴν ἑορτάζομεν.
10η Μαΐου 2015 Κυριακή
15
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἦχος δ´
Κυριακῇ Ε’ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτὴν ἑορτάζομεν.
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως