Αρχική ΣελίδαΝέα-Ανακοινώσεις
Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών Γενικής Συνελεύσεως 13-11-2019
Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  οι  10  υποψήφιοι  έλαβον  τον  ακόλουθο  αριθμό  ψήφων

Γούτσες  Διονύσιος                           53        
Ζούμπος  Κωνσταντίνος                   22    
Κιοσέογλου  Γεώργιος                       59
Κίσσας  Σταμάτιος-Νικόλαος           64
Κοφόπουλος  Καλλίστρατος             68
Λαγούρος  Δημήτριος                        24
Σιούφας  Χαράλαμπος                       49
Σταματίου  Αναστάσιος                      15
Τυροβόλης  Νικόλαος                        70
Χριστόπουλος  Χρήστος                    13

Eκλέγονται  εις το  Διοικητικό  Συμβούλιο  κατά  σειράν  οι

1. Τυροβόλης  Νικόλαος
2. Κοφόπουλος  Καλλίστρατος
3. Κίσσας  Σταμάτιος-Νικόλαος
4. Κιοσέογλου  Γεώργιος
5. Γούτσες  Διονύσιος
6. Σιούφας  Χαράλαμπος
7. Λαγούρος  Δημήτριος

 Για  την  Εξελεγκτική  Επιτροπή  οι  5  υποψήφιοι  έλαβον  τον  ακόλουθο  αριθμό  ψήφων

Βασιλειάδης  Ισαάκ                               44
Κωβαίος  Ιωάννης                                 15    
Λιάτος  Κωνσταντίνος                           13
Παϊκόπουλος  Δημοσθένης                 45
Σιμιτσόγλου  Νίκος                               43

Eκλέγονται  εις την  Εξελεγκτική Επιτροπή  κατά  σειράν  οι

1. Παϊκόπουλος  Δημοσθένης
2. Βασιλειάδης  Ισαάκ
3. Σιμιτσόγλου  Νικόλαος

 Για  το  Πειθαρχικό  Συμβούλιο  οι  5  υποψήφιοι  έλαβον  τον  ακόλουθο  αριθμό  ψήφων

Γιαννούτας  Θεόδωρος                           51
Κατσίβελος  Θεόδωρος                          25
Παϊτάρης  Νικόλαος                               26
Φίκος  Δημήτριος                                    28
Φουσέκης  Παναγιώτης                          16

Eκλέγονται  εις το  Διοικητικό  Συμβούλιο  κατά  σειράν  οι

1. Γιαννούτας  Θεόδωρος
2. Φίκος  Δημήτριος
3. Παϊτάρης  Νικόλαος

Για  την  ανάδειξη  των  αιρετών  αντιπροσώπων  του  Συλλόγου  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Οικουμενικής  Ομοσπονδίας  Κωνσταντινουπολιτών  οι  10  υποψήφιοι  έλαβον  τον  ακόλουθο  αριθμό  ψήφων
                                   
Γούτσες  Διονύσιος                                   53
Θήριος  Αντώνιος                                      45
Κιοσέογλου  Γεώργιος                              61
Κίσσας  Σταμάτιος-Νικόλαος                  71
Κοφόπουλος  Καλλίστρατος                    66
Μαγής  Στέφανος                                        21
Μαυρόπουλος  Μιχαήλ                              53
Παϊκόπουλος  Δημοσθένης                      52
Τυροβόλης  Νικόλαος                                68
Φίκος  Δημήτριος                                       26

Βάσει  του  αριθμού  των  ψηφισάντων  ( 72  άτομα ) εκλέγονται  7  αντιπρόσωποι, οι  εξής  κατά  σειράν

1. Κίσσας  Σταμάτιος-Νικόλαος
2. Τυροβόλης  Νικόλαος
3. Κοφόπουλος  Καλλίστρατος
4. Κιοσέογλου  Γεώργιος
5. Γούτσες  Διονύσιος
6. Μαυρόπουλος  Μιχαήλ
7. Παϊκόπουλος  Δημοσθένης

Εν  τέλει  της  διαδικασίας  ο  πλειοψηφίσας  κ. Κίσσας  Σταμάτιος-Νικόλαος  δήλωσε  οτι  παραιτείται  από  την  θέση  που  καταλαμβάνει  ως  αιρετός  αντιπρόσωπος του  Συλλόγου  στην  Οι.Ομ.Κω.  δια  να  ορισθεί  από  το  νέο  ΔΣ  ως  ο  ex-officio  αντιπρόσωπος   του  σωματείου  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Οι.Ομ.Κω.

Την  θέση  αυτού  ως  7ος  αιρετός  αντιπρόσωπος, καταλαμβάνει  ο  πρώτος  κατά  σειράν  επιλαχών  της  ψηφοφορίας  κ. Θήριος  Αντώνιος.  

Το  νεοεκλεγέν  εκ  των  αρχαιρεσιών  ΔΣ  του  Συλλόγου, θα  συνεδριάσει  εντός  των  προσεχών  ημερών  κατόπιν  προσκλήσεως  που  θα  απευθύνει  ο  πρώτος  σε  αριθμό  ψήφων  κ. Τυροβόλης  Νικόλαος  δια  την  κατανομήν  των  αξιωμάτων  και  την  τοιουτοτρόπως  συγκρότηση  του  σε  Σώμα. 

Αθήναι,  14η  Νοεμβρίου  2019Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως