Αρχική ΣελίδαΝέα-Ανακοινώσεις
Ρ/Φ Εκπομπή «Ἀπὸ τὴν ψαλτική Παράδοση τῆς Κων/πόλεως» εἰς τὴν καθημερινήν ζώνην «Μουσική τῶν Ἀγγέλων

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι, ἀπὸ τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 2010 καὶ ἐφεξῆς ἑκάστην Τρίτην ἀπὸ ὥρας 16:00 ἕως 17:00 (ἐπανάληψις Τετάρτη 04:00 ἕως 05:00), κατὰ τὸ νέον πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (89,5 FM) ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου μας κ. Σταμάτιος Νικόλαος Κίσσας θὰ παρουσιάζῃ τὴν ἐκπομπήν «Ἀπὸ τὴν ψαλτική Παράδοση τῆς Κων/πόλεως» εἰς τὴν καθημερινήν ζώνην «Μουσική τῶν Ἀγγέλων».

http://www.ecclesia.gr/greek/ecclesiaradio/index.htm

Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως