Κείμενα-ΑκούσματαΤριώδιοΧαιρετισμοί Παναγίας
1. Ευλογητός ο Θεός ημών...
Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε...
Εκφωνήσεις υπό του αειμνήστου πρωτοπρεσβ. Παναγιώτου Τσινάρα και της Α.Θ.Π. του Οικ. Πατριάρχου κυρού Δημητρίου του Α΄.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
2166  
2. Ανοίξω το στόμα μου...
Α΄ Ωδής του Κανόνος εις ήχον δ΄.
Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης και ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
3051  
3. Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...
Αυτόμελον Κοντάκιον, αργοσύντομον μέλος εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
2581  
4. Ίνα κράζω σοι...
Από το Αυτόμελον Κοντάκιον Τη Υπερμάχω...
αργοσύντομον μέλος εις ήχον πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
2092  
5. Νέαν έδειξε κτίσιν...
Ξένον τόκον ιδόντες...
Εκφωνήσεις υπό του Οικ. Πατριάρχου κυρού Δημητρίου του Α΄.
Τα Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε... Αλληλούια... αποδίδει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
2106  
6. Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...
Κοντάκιον δίχορον εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης και ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
2035  
7. Στώμεν ευλαβώς...
Δόξα... Η περιστερά...
Και νυν... Φείσαι ο Θεός...
Τροπάρια της θ΄ ωδής του Κανόνος της Θεοτόκου.
Ψάλλουν οι Αρχ. Δομέστικοι της Μ.τ.Χ.Ε.
2135  
8. Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
2325  
9. Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...
Αυτόμελον Κοντάκιον, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί μέ Άρχ. Πρωτοψάλτην τον κ. Λ. Αστέρη και Άρχ. Λαμπαδάριον τον κ. Βασ. Εμμανουηλίδην.
1933  
10. Αλληλούϊα...
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
2000  
11. Ύμνος άπας ηττάται...
Εκφώνησις υπό του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
1814  
12. Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε... 
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
1971  
13. Αλληλούϊα...
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
1778  
14. Ω πανύμνητε Μήτερ...
Εκφώνησις υπό του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
1838  
15. Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Λεων. Αστέρης.
2085  
16. Αλληλούϊα...
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Λεων. Αστέρης.
2015  
17. Άγγελος πρωτοστάτης...
Εκφώνησις υπό του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
1904  
18. Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Λεων. Αστέρης.
1791  
19. Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...
Αυτόμελον Κοντάκιον, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί μέ Άρχ. Πρωτοψάλτην τον κ. Λ. Αστέρη και Άρχ. Λαμπαδάριον τον κ. Βασ. Εμμανουηλίδην.
1704  
20. Την Ωραιότητα...
Ο ήχος είναι Τρίτος.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
2396  
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως