Κείμενα-ΑκούσματαΠαρακλητική
1. Δόξα σοι τω δείξαντι...
ΑΡΓΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ (του Σταυρού), Πέτρου Λαμπαδαρίου, τονισθέν υπό κ. Λυκούργου Πετρίδου, εις ήχον δ΄ Άγια.
   
2. Αργή Δοξολογία
Στίχοι αργής Δοξολογίας Ιακώβου Πρωτοψάλτου εις ήχον α΄ εκ του Κε (Τετράφωνος).
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
1838  
3. Αργή Δοξολογία
Στίχοι αργής Δοξολογίας Ιακώβου Πρωτοψάλτου, εις ήχον α΄ εκ του Κε (Τετράφωνος).
Ψάλλει ο Άρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ανδρέας Πετρόχειλος.
1355  
4. Αγιος ο Θεός...
Ασματικόν Τρισάγιον Δοξολογίας, του Πέτρου Μπερεκέτου εις ήχον α΄
Ψάλλει η Χορωδία του Άρχ. Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα. Ηχογράφησις 1975 - Αθήνα. Παραγωγή του Ι.Β.Μ.
Επιμέλεια & Εκδοσις υπό Δρ. Γρηγορίου Στάθη, καθηγητού Παν. Αθηνών.
1336  
5. Αργή Δοξολογία
Στίχοι αργής Δοξολογίας Ιακώβου Πρωτοψάλτου εις ήχον β΄.
Ψάλλει η Χορωδία του Συλλόγου μας.
1459  
6. Αργή Δοξολογία
Tου Τιμίου Σταυρού, εις ήχον δ΄ Άγια.
Ψάλλει η χορωδία του CMK υπό την χοραρχία του Άρχοντα τ. Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.
1607  
7. Αργή Δοξολογία
Υπό Πέτρου Πελοποννησίου του Λαμπαδαρίου εις ήχον δ΄ Λέγετον.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.
1335  
8. Δοξολογία εις ήχον Λέγετον.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Kων. Πρίγγος.
1254  
9. Άγιος ο Θεός...
Ασματικόν Δοξολογίας εις ήχον δ΄ " Άγια ".
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί.
(Κυρ. της Σταυροπροσκυνήσεως - 7.4.2002- ΦΑΝΑΡΙ).
1348  
10. Αργή Δοξολογία
Υπό Νικολάου Ιωαννίδου εις ήχον πλ.α΄ .
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
Αρχείον Νικολάου Λαμπρινάκου - Μόναχο - Γερμανία.
1640  
11. Αργή Δοξολογία
υπό Γεωργίου Βιολάκη εις ήχον πλ.α΄ εναρμόνιον.
Ψάλλει ο Άρχων Δομ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
1467  
12. Αργή Δοξολογία
υπό Γεωργίου Βιολάκη εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου υπό την χοραρχία του αειμνήστου Γ. Τσαούση.
1401  
13. Αργή Δοξολογία
Στίχοι αργής Δοξολογίας Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος εις ήχον βαρύν εναρμόνιον.
Ψάλλει η Χορωδία του Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσα
(Συναυλία Βρυξελλών 1977).
1368  
14. Αργή Δοξολογία
Στίχοι αργής Δοξολογίας Γρηγορίου Πρωτοψάλτου εις ήχον βαρύν τετράφωνον.
Ψάλλει η Χορωδία του Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσα.
(Έκδοσις ΙΒΜ).
1151  
15. Σύντομη Δοξολογία
εις ήχον βαρύν.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
1357  
16. Αργή Δοξολογία
Στίχοι αργής Δοξολογίας Γρηγορίου Πρωτοψάλτου εις ήχον πλ.δ΄ χρωματικόν (Suzinak=Ποταμίς).
Ψάλλει η Χορωδία του Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσα.
(Έκδοσις ΙΒΜ).
1525  
17. Αργή Δοξολογία
Στίχοι αργής Δοξολογίας Ιακώβου Πρωτοψάλτου εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει η Χορωδία του Συλλόγου μας.
1424  
18. Ασματικόν Τρισάγιον Δοξολογίας
εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων τ. Α΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ανδρέας Πετρόχειλος.
1300  
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως