Κείμενα-ΑκούσματαΠαρακλητική
1. ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ - εις ήχον βαρύν υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου.
   
2. ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ - εις ήχον βαρύν υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου.
   
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ -
Υπό του Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνου Πρίγγου, εις ήχον πλ.α΄ (μικτόν). Τονισθέντα υπό του χοράρχου μας κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου, Άρχ. Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε.
   
4. Σε υμνούμεν...
Εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Α΄ Ιεροψάλτης του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ταταούλων Κων/πόλεως κ. Γεώργιος Σαρρής.
2507  
5. Αγαπήσωσε Κύριε...
Από Λειτουργικά του Μιχαήλ Χατζηαθανασίου εις ήχον α΄ επτάφωνον.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.  Θρ. Στανίτσας.
2029  
6. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος...
Από Λειτουργικά του Μιχαήλ Χατζηαθανασίου εις ήχον α΄ επτάφωνον.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.  Θρ. Στανίτσας.
2034  
7. Αμήν, αμήν... 
Από Λειτουργικά του Μιχαήλ Χατζηαθανασίου εις ήχον α΄ επτάφωνον.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.  Θρ. Στανίτσας.
1831  
8. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν...
Από Λειτουργικά του Μιχαήλ Χατζηαθανασίου εις ήχον α΄ επτάφωνον.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
1967  
9. Άξιον εστιν...
Από Λειτουργικά του Μιχαήλ Χατζηαθανασίου εις ήχον α΄ επτάφωνον.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.  Θρ. Στανίτσας.
2103  
10. Άξιόν εστιν
Το συνηθισμένον εις ήχον β΄ υπό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.
Ψάλλει η Χορωδία του Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσα. (Έκδοσις ΙΒΜ).
2071  
11. Άγιος Άγιος Άγιος...
εις ήχον β΄. ( Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου).
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
(Κυρ. της Σταυροπροσκυνήσεως - 7.4.2002- ΦΑΝΑΡΙ)
1941  
12. Αμήν.
εις ήχον β΄. ( Λειτ. Μεγ. Βασιλείου).
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
(Κυρ. της Σταυροπροσκυνήσεως - 7.4.2002- ΦΑΝΑΡΙ)
1700  
13. Σε υμνούμεν...
εις ήχον β΄. ( Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου).
Ψάλλει ο Αρχ. Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ιωάννης Χαριατίδης.
(Κυρ. της Σταυροπροσκυνήσεως - 7.4.2002- ΦΑΝΑΡΙ)
1829  
14. Την γαρ σην Μήτραν...
εις ήχον α΄. ( Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου).
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης μετά του Β΄Δομεστίκου κ. Στυλιανού Φλοίκου.
(Κυρ. της Σταυροπροσκυνήσεως - 7.4.2002- ΦΑΝΑΡΙ).
1951  
15. Αγαπήσω σε Κύριε...
Λειτουργικά εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
(Άγιος Δημήτριος Αμπελοκήπων, 1972).
1927  
16. Κύριε ελέησον...
εις ήχον δ΄ " Άγια ".
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
(Κυρ. της Σταυροπροσκυνήσεως - 7.4.2002- ΦΑΝΑΡΙ).
1931  
17. Πατέρα Υιόν...
Σε υμνούμεν...
Λειτουργικά εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
1892  
18. Άξιόν εστιν...
Το οκτώηχον.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
1895  
19. Λειτουργικά
εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος (1892-1964). Σύνθεσις του ιδίου.
2021  
20. Λειτουργικά Τα «Πατριαρχικά»
εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος, Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε.
2169  
21. Άξιόν εστιν... Το «Πατριαρχικόν»
εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος, Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε.
2217  
22. Σε υμνούμεν....
εις ήχον πλ.α΄ Εναρμόνιον, επί τη βάσει Μ. Χατζηαθανασίου.
Ψάλλει ο αείμνηστος Θρ. Στανίτσας, Άρχ. Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.
1985  
23. Άξιόν εστιν...
εις ήχον πλ.α΄ Εναρμόνιον, υπό Μ. Χατζηαθανασίου.
Ψάλλει ο αείμνηστος Θρ. Στανίτσας, Άρχ. Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.
1917  
24. Κύριε ελέησον
εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
1985  
25. Πατέρα Υιόν...
Σε υμνούμεν...
Λειτουργικά εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
1945  
26. Άξιόν εστιν...
εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
1861  
27. Λειτουργικά
εις ήχον βαρύν, υπό Μισαήλ Μισαηλίδου.
Ψάλλει ο Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
1935  
28. Άξιόν εστιν
εις ήχον βαρύν, υπό Μισαήλ Μισαηλίδου.
Ψάλλει ο Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
1882  
29. Αγαπήσω σε Κύριε... εις ήχον βαρύν εναρμόνιον.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας κατά την εορτή των Αγίων Θεοφανείων.
1798  
30. Έλεον ειρήνης...
εις ήχον βαρύν εναρμόνιον.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας κατά την εορτή των Αγίων Θεοφανείων.
1802  
31. Άγιος Άγιος Άγιος...
εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας κατά την εορτή των Αγίων Θεοφανείων.
1736  
32. Αμήν...
εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας κατά την εορτή των Αγίων Θεοφανείων.
1694  
33. Την γαρ σην μήτραν...
υπό Ιωάν. Παλάση εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας κατά την εορτή των Αγίων Θεοφανείων.
1788  
34. Σε υμνούμεν...
Υπό Κων. Πρίγγου, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
1901  
35. Άξιόν εστιν...
Υπό Κων. Πρίγγου, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
1847  
36. Πατέρα Υιόν... Αμήν.
Λειτουργικά εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ανδρέας Πετρόχειλος.
1839  
37. Άξιόν εστιν...
εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ανδρέας Πετρόχειλος.
1792  
38. Πατέρα Υιόν...
εις μέλος "Αρχαίον".
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
(Κυρ. της Σταυροπροσκυνήσεως - 7.4.2002- ΦΑΝΑΡΙ)
1734  
39. Έλεον ειρήνης...
εις μέλος "Αρχαίον".
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
(Κυρ. της Σταυροπροσκυνήσεως - 7.4.2002- ΦΑΝΑΡΙ)
1810  
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως