Κείμενα-ΑκούσματαΠαρακλητική
1. Σώμα Χριστού...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ Κυριακής των Μυροφόρων, υπό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, εις ήχον β΄.
   
2. Εσημειώθη εφ' ημάς...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, υπό Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Μ.τ.Χ.Ε. Ευσταθίου Βιγγοπούλου, εις ήχον γ΄.
   
3. Ποτήριον σωτηρίου...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ - Βασιλείου Νικολαΐδου εις ήχον δ΄ Άγια.
   
4. Εις Άγιος, εις Κύριος...
εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
1364  
5. Εις Άγιος, εις Κύριος...
εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
1288  
6. Εις Άγιος εις Κύριος...
εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας κατά την εορτήν των Αγίων Θεοφανείων.
1220  
7. Αινείτε τον κύριον...
Κοινωνικόν εις ήχον α΄.
Σύνθεσις και εκτέλεσις από τον χοράρχη μας κ. Δημοσθένη Παϊκόπουλο.
Εγγραφή 13/6/2001.
1474  
8. Αινείτε τον κύριον...
Κοινωνικόν εις ήχον πλ.α΄.
Σύνθεσις και εκτέλεσις από τον χοράρχη μας κ. Δημοσθένην Παϊκόπουλον.
1330  
9. Αινείτε τον Κύριον...
Κοινωνικόν εις ήχον πλ.α΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Θρ. Στανίτσας, Άρχ. Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.
1376  
10. Αινείτε τον Κύριον...
Κοινωνικόν εις ήχον βαρύν.
Ψάλλει ο Άρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
1319  
11. Του Δείπνου σου του μυστικού...
εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας
1536  
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως