Νέα - Ανακοινώσεις

Τακτική ανά τριετία Γενική Συνέλευσις του Συλλόγου μετ' αρχαιρεσιών δια τα όργανα του Συλλόγου

Καλούνται άπαντα τα Τακτικά μέλη του εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως εις ανά τριετίαν Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση προς ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου, συμφώνως με το ισχύον Καταστατικόν, η οποία θα λάβει χώρα την 31η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30  μμ, στην αίθουσα των γραφείων του Συλλόγου εις την οδόν Μελαντίας 54-56, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Κηνυγού (στάση Μετρό Άγιος Ιωάννης)
Σε περίπτωση μή ύπαρξης απαρτίας την ως άνω ημέρα, η Γενική Συνέλευσις θα πραγματοποιηθεί οριστικά και άνευ άλλης ειδοποιήσεως την 2α Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 μμ στον ίδιο χώρο και με οποιονδήποε αριθμό παρισταμένων από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. 
Οι επιθυμούντες να δηλώσουν υποψηφιότητα δια τα όργανα του Συλλόγου, ήτοι το Διοικητικόν Συμβούλιον, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιον, καλούνται να προσέλθουν στην ως άνω διεύθυνση την Δευτέρα 24η Οκτωβρίου 2016 από 8.30 έως 10.00 μμ, δια να υπογράψουν αυτοπροσώπως τις αιτήσεις υποψηφιότητος. Η 24η Οκτωβρίου 2016 είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. 

   

Έκτακτη Γενική Συνέλευσις του Συλλόγου για εκλογή αντιπροσώπων δια την ΟιΟμΚω

Καλούνται άπαντα τα Τακτικά μέλη του εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως εις ανά τριετίαν Έκτακτη Εκλογικήν Γενικήν Συνέλευσιν προς ανάδειξη των αντιπροσώπων του Συλλόγου δια την Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, συμφώνως με το ισχύον Καταστατικόν, η οποία θα λάβει χώρα την 3η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30  μμ , στην αίθουσα των γραφείων του Συλλόγου εις οδόν Μελαντίας 54-56, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Κηνυγού (στάση Μετρό Άγιος Ιωάννης)
Σε περίπτωση μή ύπαρξης απαρτίας την ως άνω ημέρα, η Γενική Συνέλευσις θα πραγματοποιηθεί οριστικά και άνευ άλλης ειδοποιήσεως την  Νοεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μμ, στον ίδιο χώρο και με οποιονδήποε αριθμό παρισταμένων από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.
Απαραίτητη κατά την εκλογική διαδικασία θεωρείται η επίδειξη στην εφορευτική επιτροπή, δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άλλου επισήμου κρατικού εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητα του ψηφοφόρου (π.χ άδεια οδήγησης) 
Οι επιθυμούντες να δηλώσουν υποψηφιότητα δια την εκλογήν των ως αντιπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, καλούνται να προσέλθουν στην ως άνω διεύθυνση την Δευτέρα 24η Οκτωβρίου 2016 από 8.30 έως 10.00 μμ, δια να υπογράψουν αυτοπροσώπως τις αιτήσεις υποψηφιότητος. Η 24η Οκτωβρίου 2016 είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. 

   

Περί  έναρξης  της  εβδομαδιαίας  σύναξης  και  των  μαθημάτων  της  χορωδίας  του  Συλλόγου

Ενημερώνουμε τα μέλη της χορωδίας μας και κάθε ενδιαφερόμενο φιλόμουσο, οτι τα καθιερωμένα μαθήματα (πρόβες), μετά την λήξη των, λόγω θερινών διακοπών, ξεκινούν εκ νέου για την νέα περίοδο 2016-2017 την Δευτέρα 3η Οκτωβρίου 2016 και θα  τελούνται κάθε Δευτέρα στις 8.30μμ στον ίδιο χώρο, την αίθουσα των νέων γραφείων του Συλλόγου, επί της οδού Μελαντίας αρ. 54-56, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Κυνηγού λεωφόρου Βουλιαγμένης (στάση Μετρό Αγιος Ιωάννης) και υπό την διδασκαλία του χοράρχου μας κυρ Δημοσθένους Παϊκοπούλου.
Η όποια μεταβολή στο πρόγραμμα μας ή ενδεχόμενη ακύρωση μιας πρόβας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή ετέρου απροόπτου που τυχόν προκύπτει, θα ανανοινώνεται στο ίδιο αυτό σημείο, τη στήλη Νέα-Ανακοινώσεις της αρχικής σελίδος του ιστοτόπου μας. Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να ελέγχουν πριν ξεκινήσουν δια να προσέλθουν στο μάθημα, για ανακοίνωση ενδεχόμενης ακύρωσης του.

   
Οδηγίες  εγγραφής  Αρωγού  Μέλους  για  τη  λήψη  των  Κειμένων  Ακολουθιών Περισσότερα  
Τρόποι πληρωμής συνδρομών Αρωγών Μελών

   

Ανακοίνωση  περί  έναρξης  κυκλοφορίας  της  σειράς  "ΑΠΑΝΤΑ"  Βασιλείου Κ. Νικολαϊδη  και  πολιτική  διαθέσεως  αυτής

  
Το ΔΣ του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, μετά και την εν Ελλάδι επίσημη παρουσίαση της δεκάτομης σειράς "ΑΠΑΝΤΑ" Βασιλείου Κ. Νικολαϊδου, την Τετάρτη 10ης Φεβρουαρίου 2016 κηρύσσοντας την έναρξη της διάθεσης της σειράς και επιθυμώντας να παράσχει μια έγκυρη ενημέρωση αναφορικά με ερωτήματα πολλών ενδιαφερομένων για να την αποκτήσουν, περί του τρόπου διαθέσεως και του κόστους κτήσεως της σειράς, προβαίνει στην πρώτη επίσημη ανακοίνωση που διευκρινίζει αναλυτικά την πολιτική διάθεσης της από τον Σύλλογο.

Πάγια θέση του ΔΣ του Συλλόγου είναι η μνημειώδης αυτή έκδοση του συνολικού έργου του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της ΜΧΕ Βασιλείου Κ. Νικολαϊδου να διατεθεί ενιαία ως σειρά και όχι μεμονωμένα σε ξεχωριστούς τόμους κατ' επιλογήν. Θεωρήσαμε, παρά τις δύσκολες εποχές οτι είναι ορθό προς ανάδειξη του έργου του Άρχοντος η συνολική διάθεση της σειράς και ότι η διάσπαση της θα αδικήσει την όλη έκδοση. Έτσι, απαντάμε στο βασικό ερώτημα, αν δηλαδή η σειρά διατίθεται σε μεμονωμένους τόμους.

Επίσης θέση του ΔΣ του Συλλόγου είναι η σειρά αυτή να διατεθεί προνομιακά και κατά προτεραιότητα στα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου (τακτικά, αρωγά, χορωδά κλπ) που προσφέρουν ποικιλοτρόπως στήριξη στον Σύλλογο για το έργο του, είτε με την συνδρομή τους, είτε με πολύτιμες υπηρεσίες μετέχοντας στις δραστηριότητες αυτού, ως ενεργά μέλη της χορωδίας, είτε και με δωρεές, εισφορές και χορηγίες προς αυτόν. 
  
Για την έναρξη της όλης διαδικασίας διαθέσεως της σειράς, το ΔΣ του Συλλόγου παρουσιάζει την επίσημη πολιτική της για τον τρόπο διάθεσης αυτής αναλυτικώς ως εξής.... 

Περισσότερα  

"ΑΠΑΝΤΑ"  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ - Το  όλο  έργο  του  αειμνήστου  Άρχοντος  Πρωτοψάλτου  σε  μια  μνημειώδη  έκδοση 

Χάριτι Θεοῦ καὶ σεπτῇ εὐλογίᾳ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς τριετίας 2015-2017 τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως ηὐτύχησε μετὰ ἀπὸ κοπιώδη προσπάθειαν ἑπτὰ καὶ πλέον ἐτῶν, νὰ προβῇ εἰς τὴν ἔκδοσιν ἑνὸς μνημειώδους ἔργου, τῶν Ἁπάντων τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Βασιλείου Νικολαΐδου.

Περισσότερα  

Ο  Πρόεδρος  μας  Σταμάτιος - Νικόλαος  Κίσσας,  Άρχων  Πρωτομαϊστωρ  της  Μεγάλης  του  Χριστού  Εκκλησίας !  Άξιος !!!

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως ευχαρίστως φέρει εις γνώσιν των μελών και πολυαρίθμων φίλων του οτι σεπτή Πατριαρχική κελεύσει, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, μουσικολογιώτατος Πρωτοψάλτης κ. Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας, επί πολλά έτη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φιλανθρωπικού σωματείου Εστίας Κωνσταντινουπόλεως, Β' Αντιπρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, εκλεκτόν δε, δυναμικόν και δραστήριον μέλος της εν Ελλάδι Κοινότητος των Κωνσταντινουπολιτών, κατά την 21η Φεβρουαρίου 2016, Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, μετά το πέρας της τελεσθείσης εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Γεωργίου Αρχιερατικής Χοροστασίας, ονομάσθη υπό της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Άρχων Πρωτομαϊστωρ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας μετά την σχετικήν απονομήν του οφφικίου.
 
Η υπό της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά την εκδήλωση πρώτης παρουσίασης της εκδόσεως "ΑΠΑΝΤΑ" Βασιλείου Κ.Νικολαϊδου υπό του ημετέρου Συλλόγου, εν τη Αστική Σχολή Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως, την 21ην Νοεμβρίου 2015 προαναγγελθείσα χειροθεσία, μετά και από την προηγηθείσαν χειροθεσίαν του χοράρχου μας Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου της ΜτΧΕ κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου, συνιστά ιδιαιτέρα τιμή και δια τον Σύλλογον μας εις το πρόσωπον του επί σειρά ετών αξίου Προέδρου αυτού, ως και μία αναγνώρισις του τελουμένου μεθοδικού και συνεπούς έργου, με προσήλωση και αφοσίωση εις την από αιώνων ιεροψαλτική παράδοση της Μητρός Εκκλησίας.   

Περισσότερα  

Εκδήλωση  πρώτης  παρουσίασης  εν  Ελλάδι  της  σειράς  "ΑΠΑΝΤΑ"  Βασιλείου Κ. Νικολαϊδου ( Αθήνα  10-02-2016 )

Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως παρουσίασε με μια ιδιαίτερη αφιερωματική εκδήλωση, την εσπέρα της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων των νέων γραφείων του Συλλόγου, επί της οδού Μελαντίας αρ. 54-56, πλησίον του σταθμού μετρό Αγίου Ιωάννου εις λεωφόρον Βουλιαγμένης, την νεοεκδοθείσα 10 τομη σειρά "ΑΠΑΝΤΑ" ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.Χ.Ε.
 


 
   

Πνευματικό Μνημόσυνο - Πρώτη  παρουσίαση  10 τομης  σειράς  "ΑΠΑΝΤΑ"  Βασιλείου Κ. Νικολαϊδου ( Κωνσταντινούπολη  21-11-2015 )

Πνευματική εκδήλωση του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015 στην Αστική Σχολή Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, επί τη συμπληρώσει 100 ετών από τη γέννησή του (1915) και 30 ετών από την κοίμησή του (+1985).

Μέρος 1ο (Προλογίσματα)

Μέρος 2ο ( Πνευματικό Μνημόσυνο Βασιλείου Κ. Νικολαϊδου) 

Μέρος 3ο (Μουσικολογική και φιλολογική προσέγγισις της εκδόσεως)

Μέρος 4ο (Μουσικό αφιέρωμα - Ευλογία της ΑΘΠ του Οικουμενικόυ Πατριάρχου κκ. Βαρθολομαίου)
 

   
Η  συλλεκτική  κασετίνα  του  Άρχοντος  Πρωτοψάλτου  της  Μ.τ.Χ.Ε.  Ιακώβου  Ναυπλιώτου

Θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας οτι μια σπουδαία έκδοση που έσπευσε να προμηθευθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός από λάτρεις της ιεροψαλτικής τέχνης και της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, έχοντας κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία, βαίνει προς το τέρμα της διαδρομής της.  Η μοναδική συλλεκτική κασετίνα από 5 ψηφιακούς δίσκους και ένα βιβλίο που αποτυπώνει όλη την μεγαλοπρέπεια της φωνής και του ψαλτικού ύφους του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.Χ.Ε Ιακώβου Ναυπλιώτου, του κορυφαίου εκφραστού της ψαλτικής παραδόσεως της Μεγάλης Εκκλησίας, αριθμεί πλέον μόνον ελάχιστα τεμάχια και τείνει εντός ολίγου χρόνου να εξαντληθεί, με ελάχιστες πιθανότητες κάποιας μελλοντικής επανεκδόσεως της. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι που τυχόν δεν γνωρίζουν για αυτήν ή δεν την έχουν προμηθευθεί μέχρι σήμερα, θα πρέπει να σπεύσουν να προλάβουν τα τελευταία διαθέσιμα αντίτυπα της. 
Περισσότερα  

Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς, μέ τή συμμετοχή μικροῦ ὀργανικοῦ συνόλου

Στά πλαίσια τῆς Δεσποτικῆς - Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μας, ὁ πανηγυρίζων Ἱερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης στή Βουλιαγμένη, διοργανώσε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς, μέ τή συμμετοχή μικροῦ ὀργανικοῦ συνόλου.

Στήν ἐκδήλωση, έψαλαν μέλη του χορού τοῦ «ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» μὲ μαθήματα (συνθέσεις) Πρωτοψαλτῶν ἐκ Νεοχωρίου - Βοσπόρου Κωνσταντινουπόλεως, τόν ὁποῖο διεύθυνε ὁ χοράρχης κυρ-Δημοσθένης Παϊκόπουλος, Ἄρχων τ. Δομέστικος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Πατήστε στην λέξη Περισσότερα όπου μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα αλλά και το ΒΙΝΤΕΟ της εκδήλωσης.

Περισσότερα  

ΕΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΑΙ

Ο Σύλλογος Μουσικοφίλων Κων/λεως συμμετείχε στην εκδήλωση της 9ης Δεκεμβρίου 2013 προς τιμή των εκ Νεοχωρίου Βοσπόρου Πρωτοψαλτών της Μ. Χ. Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε στο Νεοχώρι Βοσπόρου στην Πόλη. Διαβάστε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Πατήστε στο Περισσότερα για να δείτε το σχετικό βίντεο

Περισσότερα  
Οικουμενικόν  Πατριαρχείον - Ανακοινωθέν  εκ  της  Αγίας  και  Ιεράς  Συνόδου  επί  του  θέματος  της Εκκλησιαστικής Μουσικής
Περισσότερα  
Πανηγυρική  δικαίωση  του  Συλλόγου  μετά  από  πολυετή  δικαστικό  αγώνα

Την 6η Οκτωβρίου 2011, μετά από έξι και πλέον έτη διασυρμού και δυσφήμισης του Συλλόγου με την μήνυση που κατέθεσε ο Χρήστος Τσιούνης εναντίον του προέδρου του ΔΣ αυτού κ. Σταματίου-Νικολάου Κίσσα διά δήθεν παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων των έργων του Θρασύβουλου Στανίτσα, η Ελληνική Δικαιοσύνη ήρθη για μια ακόμη φορά στο ύψος των περιστάσεων και δικαίωσε τον αγώνα του Συλλόγου δια την διάδοση της Πατρώας ημών Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής κατά το ύφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και την συνέχιση της μακραίωνης αυτής παραδόσεως. Με απόφασή του το ΣΤ' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 6ης Οκτωβρίου 2011 κήρυξε ομόφωνα και πανηγυρικά αθώο της κατηγορίας της προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας τον Πρόεδρο του ΔΣ Σταμάτιο-Νικόλαο Κίσσα και κατ' επέκτασιν τον ίδιο τον Σύλλογο Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως."

   
"Κανόνες Ορθογραφίας Βυζαντινής Μουσικής" Υπό Ιερομονάχου Εφραίμ Ι. Μ. Αγίου Αντωνίου Αριζόνας, Η.Π.Α.     Περισσότερα    
"Συλλογή για την κ ωδικοποίηση στιχηραρικών και ειρμολογικών θέσεων" Υπό Ιερομονάχου Εφραίμ Ι. Μ. Αγίου Αντωνίου Αριζόνας, Η.Π.Α.               Περισσότερα    
Μιὰ Ἱστορικὴ Ἀναφορὰ στὰ Μουσικολογικὰ Ἔργα τοῦ Ἱερομ ονάχου Ἐφραίμ               Περισσότερα    
Ρ/Φ Εκπομπή «Ἀπὸ τὴν ψαλτική Παράδοση τῆς Κων/πόλεως» εἰς τὴν καθημερινήν ζώνην «Μουσική τῶν Ἀγγέλων». Περισσότερα  
Εκδόσεις διαθέσιμες από το Σ.Μ.ΚΩΝ.
H Αγία και Μεγάλη Πέμπτη
Η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή
Το Άγιον και Μέγα Σάββατον
Συναυλία στην
Αγία Ειρήνη Κων/πόλεως
Ύμνοι Χριστουγέννων
Αγίου Μεγαλομ. Ευσταθίου
Σειρά Συλλεκτικών Ηχογραφήσεων
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ύμνοι Μ. Εβδομάδος
Ύμνοι Τριωδίου
Ύμνοι Χριστουγέννων
Δημοσθένους Παϊκοπούλου
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως